روی خط خبر

pandaebanafsh

لیست مطالب مرتبط با برچسب pandaebanafsh در صفحه ی 1

★پٰآنْدٰآعِهْ بَنَفْشْ★ - #فیک نباشیم

اه اه انقد ازین ادمای فیک بدم میاد...خودشون فیک رفتاراشون فیک همش داغانیکی خودشو با ارایش یکی با سعی در لهجه تهرانی داشتن یکی با تیپ رو مد زدن و یکیم با ژستای فیک تو عکس جر میده .. خو ک چی؟باو یکم خودت باش شاید خوشت اومد دوس داشتی

★پٰآنْدٰآعِهْ بَنَفْشْ★ - #اهنگ وب

HomeProfileTitlesDesigner★پٰآنْدٰآعِهْ بَنَفْشْ★PostsAbout MeFriendsArchiveDaily LinksTagsCategoriesAuthorsLatest Updates#اهنگ وباهنگو وبو پلی کنینملانیه یا نچرال؟! ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۴:۳۶ ق.ظ | mahsa | About Meمنو تو خط ب خط پستام میشناسی!My FriendsDMC❤💜nazi†mtin††sina†† mamareza†Archiveاسفند ۱۳۹۷بهمن ۱۳۹۷دی ۱۳۹۷آذر ۱۳۹۷آبان ۱۳۹۷مهر ۱۳۹۷شهریور ۱۳۹۷مرداد ۱۳۹۷تیر ۱۳۹۷Latest Updates#لینکیا... | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۴:۲۳ ق.ظ#ثابت | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۲:۵۵ ق.ظ#فیک نباشیم | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۳:۲۸ ق.ظ#لیلی و مجنون | ۱۳۹۷/۱۲/...

★پٰآنْدٰآعِهْ بَنَفْشْ★ - #صلیب

بالاخره گردنبندی ک میخواستمو مد نظرم بودو گرفتم😍 خیلی دنبال ی صلیب چوبی بودم ک عیسی هم بهش وصل باشه ولی پیدا نکردم...فککنم ی نفر بم گف تو کلیسا ها دارن ولی یجا دیگم شنیدم غیرمسیحی ها رو کلیسا راه نمیدن:/یا میگف تو کلیسا خایه مال زیاده و...نمدونم والا خودم باس یروز برم ببینم اوضا چجوریاسخلاصه بهرحال(😶)منم دیدم گردنبندش اومده بازار ولی چون چیزای دیگه برای خرید اولویتم بودن گذاشتمش ته لیست ولی امروز بعد مدرسه منو زهرا تنها بودیم گفتم بریم مترو؟گف  بریم.ی مغازه بدلیجاتی و خنزری هس اونجا دیدم داره ...

★پٰآنْدٰآعِهْ بَنَفْشْ★ - #1

HomeProfileTitlesDesigner★پٰآنْدٰآعِهْ بَنَفْشْ★PostsAbout MeFriendsArchiveDaily LinksTagsCategoriesAuthorsLatest Updates#1نیستیا خبری ازت نیس بیا و ی خودی نشون بده# زرد نوشت ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۱۰:۳۶ ب.ظ | mahsa About Meمنو تو خط ب خط پستام میشناسی!My FriendsDMC❤💜nazi†mtin††sina†† mamareza†Archiveاسفند ۱۳۹۷بهمن ۱۳۹۷دی ۱۳۹۷آذر ۱۳۹۷آبان ۱۳۹۷مهر ۱۳۹۷شهریور ۱۳۹۷مرداد ۱۳۹۷تیر ۱۳۹۷Latest Updates#لینکیا... | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۴:۲۳ ق.ظ#ثابت | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۲:۵۵ ق.ظ#فیک نباشیم | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۳:۲۸ ق.ظ#لیلی و مجنون |...

★پٰآنْدٰآعِهْ بَنَفْشْ★ - #برف

HomeProfileTitlesDesigner★پٰآنْدٰآعِهْ بَنَفْشْ★PostsAbout MeFriendsArchiveDaily LinksTagsCategoriesAuthorsLatest Updates#برفی برفع خعلی خفنی دارع میاد ولی نمیشینع:(عاب میشع هعی... ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۱:۵۱ ب.ظ | mahsa | About Meمنو تو خط ب خط پستام میشناسی!My Friends†DMC††Prim††sina††Banoo†پسرتنهاArchiveاسفند ۱۳۹۷بهمن ۱۳۹۷دی ۱۳۹۷آذر ۱۳۹۷آبان ۱۳۹۷مهر ۱۳۹۷شهریور ۱۳۹۷مرداد ۱۳۹۷تیر ۱۳۹۷Latest Updates#لینکیا... | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۴:۲۳ ق.ظ#ثابت | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۲:۵۵ ق.ظ#پروفایل ی دوست | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۲:۱۹ ب.ظ#برف |...

★پٰآنْدٰآعِهْ بَنَفْشْ★ - #پاندا

اینم اون پاندا ک بتون گفدم پدرم میگع شبیهع دلمس:/[عکس]جونم درومدا ده تا عکس گرفدم هیچکدومش خوب درنیومد و فوق العادع بی کیفیتع منم عین خر خوابم میاد  اصن عاثارع بیخوابی این ی هفتع اخیرو قشنگ میشع تو چشام دیدا😓😪+ی پاندا ک در طول سفر توی کولع پشتی جا خشک کردع و سرش در حالی ک دارع بامبو میخورع بیرون از کولع عع...اینو میبینم یادش میوفدم:)

★پٰآنْدٰآعِهْ بَنَفْشْ★ - #بزرگترین ترس

یبار یکی از دوسام ازم پرسید مهساع بزرگترین ترست چیع بلافاصلع گفتم تاریکی مطلق و تومام...گف مطمینی گفدم ن...تالا بش فک نکردع بودم و ی هفتع گذش تا بزرگترین ترسمو تو زندگیم فمیدم چیع:)واقعا ترسناکع ولی باهاش مواجه میشم....شماها بزرگترین ترستون چیع؟

★پٰآنْدٰآعِهْ بَنَفْشْ★ - #کص نوشت

ی خبرع خوبوع ژذاب دارم براتون😬گوشیم سوخت😂خب خانوادمم ک دارن شکرخدا میکنن😂پ گویا حالا حالاها خبری ع گوشی نیس😂😬با داداشم شاید دو ماه قهر بودم...این دو س شبع اخیر نمدونم چیشد ک دگ شروع کردیم با هم ب حرف زدن...گوشیمو دادم بش گفدم ببرع بدع درسش کنن برام...عزیزم٬نمدونع 200,یا 250خرجشع😂حالا ممکنع درس ش...اگرم نشد ک دگ هچی دگ😕😂یجوریم سرما خوردم ک هم ع دماغ و هم ع دهن راهع تنفسم بسع شدع و بدن درد و...خلاصع ک دهنم دارع یوخیوس میشع😐😂با همین حالع تخمیعم پنجشنبع پا میشیم میریم تهران...معمولا سرماخو...

★پٰآنْدٰآعِهْ بَنَفْشْ★ - #مد

دگ وقتشع لباسامو بپوشم برم مدرسع😑 اصن نمیرم مد میگم دلدرد بودم و چون چن وقتع دلدردم احتمالا بهونع خوبیع بعدشم سیم تلفنو میکشم گوشی مامانمن خاموش میکنم ی وق زنگ نزنن چون مامانم همیشع میگ چون الکی میپیچونی مسئولیتشو قبول نمیکنم:/

★پٰآنْدٰآعِهْ بَنَفْشْ★ - #یکم دگ بتون وق میدم-_-

خاک تو سرتون هی میرم میام میبینم هچکی کامنت نذاشتع باز میرم میام میبینم هیچی ب هچی:/ عنتراع:/ ------------------------------------------------------ اصن ب تخمع اون گربع عی ک هر شب ساعت هفتو نیم شب جلو در خونمون بش غذا میدم و هنو نمدونم نرع یا مادع:/ ولی انق خوشگلع ک فککنم نرع😻😺 ازین پیشول سیاهایع لوووووسع میرم جلو در خونع چار زانو میزنم تو بغلم میگیرمش بش غذا میدم...جدیدا پفکم میخورع😸

★پٰآنْدٰآعِهْ بَنَفْشْ★ - #کص نوشت😐😬

داشتم صفع ها قبلی وبمو میدیدم:) چ حوصلع عی داشدم تومار پست میکردم😹 ی ساعت دگ باس برم مدرسع خوابمم میاد... چی میشد بشع بپیچونم؟:( نمیشع:( برا امتحان دفاعی خواب موندم نرفتم امتحان بدم...مامانم انقددددد بام دعوا کرد ک تو عمدی خوابیدی....دیوونم کرد...الکی گفتم میرم مدرسع شاید امتحان بگیرن ازم(چون ی ساعت گذشتع بود)فق برا اینک از غرغراش راحت شم پاشدم پوشیدم رفتم رسوندم خودمو نزدیکترین پل هوایی ب خونمون و دقیقا دو ساعت پاهامو ازش عاویزون کردم و نشسدم پایینو نگاه کرد...حس جالبیع تجربش کنین معتادش ...

وب سایت فیدولاین یک موتور جستجوی خبر، وبلاگ و مطالب فارسی میباشد. تمامی مطالب بدون دخالت نیروی انسانی توسط نرم افزار جستجوگر، جمع آوری و نمایش داده میشود و فیدولاین در قبال محتوای آنها هیچ مسئولیتی ندارد.

لیست مطالب مرتبط با برچسب pandaebanafsh در صفحه ی 1