روی خط خبر

وظایف قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه

لیست مطالب مرتبط با برچسب وظایف قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه در صفحه ی 1

وظایف قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه

با توجه به قانون اساسی ، عناوین وظایف قوه قضائیه به شرح زیر است :1- رسیدگی و صدور حکم : به این معنا که قوه قضائیه موظف است در مورد تظلمات به رسیدگی پرداخته و باید منجر به احقاق حق یا فصل خصومت شود .2- کشف جرم : به این معنا که قوه قضائیه بوسیله ضابطین خود با جرایمی ارتکابی در سطج جامعه را کشف کند .3- تعقیب و مجازات متهم : مانند مرحله کشف قوه قضائیه از ضابطین خود بهره می برد .4- توسعه ازادی های مشروع جامعه : از مهمترین وظایف قوه قضائیه می باشد .5- نظارت بر حسن اجرای قوانین6- کاهش ارتکاب جرم و اصلا...

وب سایت فیدولاین یک موتور جستجوی خبر، وبلاگ و مطالب فارسی میباشد. تمامی مطالب بدون دخالت نیروی انسانی توسط نرم افزار جستجوگر، جمع آوری و نمایش داده میشود و فیدولاین در قبال محتوای آنها هیچ مسئولیتی ندارد.

لیست مطالب مرتبط با برچسب وظایف قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه در صفحه ی 1

× ×