روی خط خبر

نگارش دهم درس دوم عینک ذهنی و نگاه طنز با موضوع خواب

لیست مطالب مرتبط با برچسب نگارش دهم درس دوم عینک ذهنی و نگاه طنز با موضوع خواب در صفحه 1 از 1

نگارش دهم - درس دوم

نگارش دهم - درس دوم - عینک ذهنی و نگاه طنز موضوع: خواب خواب بسیار خوشمزه و شیرین است .ولی طمع ندارد؛بسیارسنگین است ولی وزن ندارد.واحد اندازه گیری خواب تعداد لگد مادر است،که باعث کبودی پا،سر،کمرودست می شود.چگالی خواب به تعداد بطری اب بستگی داردکه مادر عزیزمان ساعت شش صبح روی سرمان،خالی می کند.دشمن خونی خواب قهوه،چای و نسکافه است و دوستان صمیمی ان،بالشت،پتووتشک است،که همه نقش مهمی در دیدن کابوس و رویا دارند.برای از بین بردن وزن خواب از قهوه استفاده کنید.سعی کنید در ساعت مشخصی از خواب بیدارشوید؛ا...

لیست مطالب مرتبط با برچسب نگارش دهم درس دوم عینک ذهنی و نگاه طنز با موضوع خواب در صفحه 1 از 1