روی خط خبر

مطالب کاربردی و سرگرمی dark web

لیست مطالب مرتبط با برچسب مطالب کاربردی و سرگرمی dark web در صفحه 1 از 1

مطالب کاربردی و سرگرمی

  ما تنها از 10 درصد فضای وب استفاده میکنیم 90 درصد بقیه که از دسترس کاربران خارجه اسمش دارک وبه  دارک وب یا وب سیاه به شبکه ای گفته می شود که از دسترس عموم خارج بوده و برای دست یافتن به آن باید از ابزار خاصی استفاده نمود. این فضا اکثرا شامل موارد غیرقانونی می باشد که ردیابی گردانندگان بسیار دشوار بوده و در پاره ای از موارد غیرممکن نیز می باشد. اغلب افرادی که وب سایت های وب سیاه را می گردانند از کارتل داران بزرگ مواد مخدر، قاچاقچی اعضای بدن، قاچاقچی انسان، هکرهای حرفه ای و دیگر خلافکاران می با...

لیست مطالب مرتبط با برچسب مطالب کاربردی و سرگرمی dark web در صفحه 1 از 1