روی خط خبر

مطالب کاربردی و سرگرمی زندگی چیست

لیست مطالب مرتبط با برچسب مطالب کاربردی و سرگرمی زندگی چیست در صفحه 1 از 1

مطالب کاربردی و سرگرمی

معنا چیست؟دقتِ بسیار برای کشف مفاهیم واژه ها و پرسیدن سؤالاتی از این دست، حالتی فیلسوف مسلک به ما می دهد؛ اما بعضی مواقع از این پرسش های معناگرا گریزی نیست؛ مثلا کافی است چند دقیقه به این فکر کنیم که معنا چیست؟ چرا باید به هر آنچه در زندگی مان رخ می دهد، معنایی اعطا کنیم؟ ما در پیِ معنا بخشیدن به همه چیز هستیم: وقتی مادری فرزندش را در آغوش می کشد یعنی دوستش دارد، وقتی مدیرم از من تعریف می کند یعنی از کارم راضی است، فردا هوا آفتابی است یعنی می توانیم به کنار ساحل برویم و مثال هایی دیگر از این دست...

لیست مطالب مرتبط با برچسب مطالب کاربردی و سرگرمی زندگی چیست در صفحه 1 از 1