روی خط خبر

قرار بازداشت

لیست مطالب مرتبط با برچسب قرار بازداشت در صفحه 1 از 1

قرارهای تأمین کیفری :: اجاره سند | تودیع وثیقه | ضمانت دادگاه

علی رغم اینکه هنوز جرمی برای متهم اثبات نشده است، اما در طول جریان تحقیقات مقدماتی گاهی لازم می شود که تضمین هایی از متهم اخذ شود تا بتوان برای پیشبرد تحقیقات به متهم دسترسی داشت و هروقت که متهم به مراجع قضایی مثل دادسرا احضار شد، به موقع در این محل ها حاضر شود. در واقع با این دست قرارها مرجع تحقیق (دادسرا یا دادگاه) برای اینکه بتواند در مواقع لزوم به متهم دسترسی داشته باشد و تحقیقات مقدماتی را به انجام برساند، برخی از حقوق متهم را برای مدتی محدود یا از او سلب می کند. ب...

مقاله قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران-دانلود با لینک مستقیم :: snfile.com (سن فایل)

پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی سال 1386 چکیده قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی ص. قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی با رویکرد ... Established in 1959 as the National University of Iran (NUI), the university started its academic life in 1960 with 174 students in the Faculty of Architecture and Urban...

توضیحی درباره قرار بازداشت موقت :: مشاوره حقوقی

قرار بازداشت موقت بعضی اوقات ضروری است که به متهم برای انجام بررسی روند کار دسترسی وجود داشته باشد. به همین دلیل باید به طور موقت بازداشت شود. در قرارهایی مثل کفالت یا وثیقه اگر متهم امکان سپردن وثیقه یا کفیل را نداشته باشد، قرار بازداشت وی صادر خواهد شد. و در شرایطی که در قرار موقت ، متهم با وجود سپردن وثیقه و یا معرفی کفیل باز هم زندانی خواهد شد. هر کدام از قرارهایی که در آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده اند، دارای مزیت هایی هستند که دلیل صدور آن قرار را تبیین می کند. از این رو قرار بازداشت موق...

انواع قرارهای تامین کیفری :: کارپردازان

انواع قرارهای تأمین کیفری اول- التزام به حضور با قول شرف این قرار خفیف ترین قرار تامین کیفری است و در جرایم کم اهمیت و در خصوص افرادی که بیم فرار آنها وجود ندارد و در سازمان‎ها و ادارات دارای سمت های شغلی بالایی دارند صادر می گردد عده ای از حقوقدانان معتقدند این قرار فاقد ضمانت اجرا می باشد ولی در صورت عدم حضور متهم می توان وی را جلب نمود و شخصیت اجتماعی فرد زیر سئوال می رود و این ضمانت اجرای قرار التزام به حضور با قول شرف می باشد. چون این نوع قرار در قانون پیش بینى شده در صورتى که قاضى د...

لیست مطالب مرتبط با برچسب قرار بازداشت در صفحه 1 از 1