روی خط خبر

فصل های زندگی زندگی به سبک اینجا

لیست مطالب مرتبط با برچسب فصل های زندگی زندگی به سبک اینجا در صفحه 1 از 1

فصل های زندگی - زندگی به سبک اینجا

آخر موندم تا بعد از تموم شدن کلاسم برگردم خونه مون. این چند روز خونه ی مادر شوهر اثاث کشی داشتن. هنوزم تموم نشده. واقعا اسباب کشی مزخرفه. دستام از خاک و زیاد شستن ترک برداشته و می سوزه.  راستی، چقدر زندگی اینجا متفاوته. شهر خودمون هر سمتو نگاه کنی خونه ویلاییه.  اینجا تا چشم کار می کنه آپارتمانه. نه حیاطی هست که توش از آفتاب و بارون لذت ببری یا بتونی گاهی بشینی توش و آسمونو نگاه کنی. فقط تویی و بالکن و پنجره.

لیست مطالب مرتبط با برچسب فصل های زندگی زندگی به سبک اینجا در صفحه 1 از 1