روی خط خبر

فصل های زندگی خواهر شوهر

لیست مطالب مرتبط با برچسب فصل های زندگی خواهر شوهر در صفحه 1 از 1

فصل های زندگی - خواهر شوهر

امشب رفته بودیم خونه ی یکی از دوستا و همسایه های قدیمی شکیب اینا. بعد خانمه به خواهر شوهرم می گفت چرا زن داداشت رو زن داداش صدا نمی زنی. خواهر شکیب گفت وا خاله حرفا می زنی. زن داداشم جای دخترمه بهش بگم زن داداش؟ بعد با یه حالت خنده دار گفت صداش می زنم زن داداش دخترم! خیلی خنديديم. باحال بود ولی.  خواهر شوهرم همسن مامانمه. بعد دقیقا همون سالی که پدر مادر من ازدواج کردن اونم ازدواج کرده.

لیست مطالب مرتبط با برچسب فصل های زندگی خواهر شوهر در صفحه 1 از 1