روی خط خبر

فصل های زندگی بگیرم بخوابم

لیست مطالب مرتبط با برچسب فصل های زندگی بگیرم بخوابم در صفحه 1 از 1

فصل های زندگی - بگیرم بخوابم

خوابم میاد ولی نمی دونم چرا نمی خوابم  امروز بیرون یه خرگوش دیدم قد خودم بود. ولی یاد خرگوشکم افتادم. دلم براش تنگ شده  چرا مواظبش نبودم  دو خط می نویسم چهار مشت از شکیب می خورم  از بس تو خواب تکون می خوره  تا حالا یه بار زده تو سرم، یه بارم تو دهنم  حالا جالبه من مثل اون تکون نمی خورم. فقط یه بار خیلی وول خوردم که اونم  با پا زدم تو دلش  قشنگ تلافی دو بارش در اومد 

لیست مطالب مرتبط با برچسب فصل های زندگی بگیرم بخوابم در صفحه 1 از 1