روی خط خبر

فال روزانه جمعه ۱۸ آبان ۹۷

لیست مطالب مرتبط با برچسب فال روزانه جمعه ۱۸ آبان ۹۷ در صفحه 1 از 1

فال روزانه جمعه ۱۸ آبان ۹۷ :: یه روز خوب میاد

فال روزانه متولدین فروردین امروز حتماً باید بیرون بروید و نوازش باد را روی صورت خود حس کنید. با طبیعت ارتباط برقرار کنید و با عناصر چهارگانه آشنا شوید. نفس های عمیق بکشید و ریه های خود را پر از انرژی زندگی کنید. خودتان را روی قله کوهی مجسم کنید که به آبهای اقیانوس می نگرید. آگاهی خود را بالا ببرید تا چیزی از زیر نظرتان رد نشود. ذهنتان را باز نگه دارید و نسبت به ماجراهای تازه آماده باشید. امروز باید در زندگی رمانتیک خود آماده از دست دادن یا بردن یک چیز یا یک فرد باشید. غافلگیری عنصر مهم امروز اس...

لیست مطالب مرتبط با برچسب فال روزانه جمعه ۱۸ آبان ۹۷ در صفحه 1 از 1