روی خط خبر

عملکرد بازار شرکت های فعال در پارک علم و فناوری

لیست مطالب مرتبط با برچسب عملکرد بازار شرکت های فعال در پارک علم و فناوری در صفحه 1 از 1

بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد بازار شرکت های فعال در پارک علم و فناوری :: بلاگی برای سن فایل

بازارمحوری - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران بررسی تأثیر بازار محوری در خلق ارزش برتر برای مشتری (با نقش میانجی قابلیت نوآوری و بازاریابی) ... بنابراین بازارمحوری قادر است باخلق ارزش برتر برای مشتری عملکرد سازمان را ارتقا بخشد. ... قابلیت های پویا و تاثیر آن بر مدیریت ارتباط با مشتری و نوآوری درشرکت های کوچک و متوسط مستقر در پارک های علم و فن آوری کشور ... اویرایش شده بررسی تاثیر انواع بازار محوری روی عملکرد محصول جدید ... آشفتگی روند تجاری، افزایش رقابت در میان شرکتهای تجاری، م...

لیست مطالب مرتبط با برچسب عملکرد بازار شرکت های فعال در پارک علم و فناوری در صفحه 1 از 1