روی خط خبر

روییدن

لیست مطالب مرتبط با برچسب روییدن در صفحه ی 1

روییدن

اغلب ما میخواهیم باور داشته باشیم که هر قلبی که از حرکت باز می ایستد کم تر از دیگر قلب ها نیست . اگر بپرسند ایا ارزش زندگی همه ما به یک اندازه است ؟ اغلب ما بلند می گوییم بله ! اما این تنها تا زمانی است که به یکی از عزیزان ما اشاره کنند و بپرسند : این زندگی چطور ؟-فردریک بکمن- h0mÊ| ">ÉmдiL| þЯ0fiLEдrcĦIVé مرداد ۱۳۹۸تیر ۱۳۹۸خرداد ۱۳۹۸اردیبهشت ۱۳۹۸تیر ۱۳۹۷اردیبهشت ۱۳۹۷فروردین ۱۳۹۷اسفند ۱۳۹۶بهمن ۱۳۹۶دی ۱۳۹۶آذر ۱۳۹۶آبان ۱۳۹۶مهر ۱۳۹۶شهریور ۱۳۹۶تیر ۱۳۹۶خرداد ۱۳۹۶اردیبهشت ۱۳۹۶دی ۱۳۹۵شهریور ۱۳۹۵مردا...

وب سایت فیدولاین یک موتور جستجوی خبر، وبلاگ و مطالب فارسی میباشد. تمامی مطالب بدون دخالت نیروی انسانی توسط نرم افزار جستجوگر، جمع آوری و نمایش داده میشود و فیدولاین در قبال محتوای آنها هیچ مسئولیتی ندارد.

لیست مطالب مرتبط با برچسب روییدن در صفحه ی 1