روی خط خبر

دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی نقش بی بدیل معلمان در نهادینه سازی فرهنگ پدافند غیرعامل

لیست مطالب مرتبط با برچسب دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی نقش بی بدیل معلمان در نهادینه سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در صفحه 1 از 1

دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی

فرهنگیان و معلمان بسیجی در توسعه فرهنگ پدافند غیر عامل در جامعه با توجه به سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران که مقام معظم رهبری در اسفند ماه سال 1389 آن را به قوای سه گانه و نیروهای مسلح ابلاغ فرمودند ، نقشی مهم و تاثیرگذاری دارند.

لیست مطالب مرتبط با برچسب دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی نقش بی بدیل معلمان در نهادینه سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در صفحه 1 از 1