روی خط خبر

دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی تعلیم و تربیت اسلامی تنها راه مقابله با تهدیدات فرهنگی است

لیست مطالب مرتبط با برچسب دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی تعلیم و تربیت اسلامی تنها راه مقابله با تهدیدات فرهنگی است در صفحه 1 از 1

دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی

استاد مرکز تخصصی نماز با اشاره به نقش خانواده در بحث تعلیم و تربیت دینی فرزندان، گفت: تعلیم و تربیت با محوریت اسلام تنها راه مقابله با تهدیدهای فرهنگی است.به گزارش خبرگزاری «حوزه» از خراسان شمالی، حجت الاسلام محمد کاظمی، شامگاه شنبه در نشست آموزشی «خانواده مطهر»، در بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: نهاد خانواده مهم ترین رکن و خواستگاه تعلیم و تربیت دینی فرزندان است که بسیار مهم و تأثیرگذار است.وی با اشاره به اینکه تنها راه مقابله با تهدیدهای فرهنگی بیگانگان توجه به تعلیم و تربیت بر محوریت ارزش های ...

لیست مطالب مرتبط با برچسب دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی تعلیم و تربیت اسلامی تنها راه مقابله با تهدیدات فرهنگی است در صفحه 1 از 1