روی خط خبر

دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی اهداف پدافند غیر عامل

لیست مطالب مرتبط با برچسب دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی اهداف پدافند غیر عامل در صفحه 1 از 1

دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی

1)کاهش قابلیت و توانایی سامانه های شناسایی، هدف یابی و دقت هدف گیری تسلیحات آفندی دشمن. 2)تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارات و صدمات تأسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیرنظامی کشور در برابر تهدیدات و حملات دشمن،وبلاهای غیر طبیعی. 3)حفظ سرمایه های کلان ملی کشور. 4)حفظ توان خودی جهت ادامه فعالیت ها و تداوم عملیات تولید و خدمات رسانی. 5)سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن و ایجاد شرایط سخت و دشوار برای وی در صحنه عملیّات. 6)صرفه جویی در هزینه های تسلیحاتی و نیروی انسانی. 7)افزا...

لیست مطالب مرتبط با برچسب دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی اهداف پدافند غیر عامل در صفحه 1 از 1