روی خط خبر

دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی اجرای مانور زلزله

لیست مطالب مرتبط با برچسب دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی اجرای مانور زلزله در صفحه 1 از 1

دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی

پدافند غیر عامل بهترین و مناسب ترین شیوه کاهش مخاطرات و کاهش آسیب ها .  کریم مسگر جماعت سرپرست آموزش و پرورش ابهر در این مراسم هدف اصلی این مانور را بالابردن سطح آگاهی دانش آموزان و آموزش مهارتهای اولیه و لازم برای مواجهه با حوادث طبیعی و غیر طبیعی عنوان کرد.

لیست مطالب مرتبط با برچسب دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی اجرای مانور زلزله در صفحه 1 از 1