روی خط خبر

گاتها الهی نیستند 8 رئالیسم و واقعیت

لیست اخبار با محتوای مرتبط متن گاتها الهی نیستند 8 رئالیسم و واقعیت را در فیدولاین جستجو کرد

گاتها الهی نیستند (2) :: رئالیسم و واقعیت

بسم الله الرحمن الرحیم گاتها یونانی یا ارسطو ایرانی ؟ به قلم دکتر فرهنگ مهر از بزرگان زرتشتی : پیش از این گفتیم که واژه هایی که آفرینندگی اهورا مزدا را در گات ها نشان می دهند داتار به چم دهنده، و تشابه چم شکل دهنده و سازنده است. اهورا مزدا از هستی خود جهان و آفرینندگان [ منظور ایزدان مقرب اهورامزدا (امشاسپندان) است که در اوستا آمده اند ] را ساخت و داد. آفرینش همیشه با اهورا مزدا و در اهورا مزدا و در سپنتامینیو نماد آفرینش اهورا مزدا بوده است. آفرینش در خدا و هماننده او قدیم است.   نکته گفته فرهن...

گاتها الهی نیستند (6) :: رئالیسم و واقعیت

بسم الله الرحمن الرحیم   تحریفات شدید و بی حد و نصاب گاتها   به نقل از http://www.adyannet.com/fa یکم - اوستا شناسان معتقدند که نام گذاری گاتها بر اساس عبارات آغازین هر گات صورت می گرفت. برای مثال شادروان استاد ابراهیم پورداود گفتند : « هر یک از پنج گاتها با اولین کلمه ای که با آن شروع می شود، نامیده می شد. » ایشان می افزایند : « نخستین گاتها موسوم است به اهون ویتی. این اسم ترکیب صفتی دارد. یعنی گاتهایی که با اهون شروع شد. اسم این گاتها از دو کلمه اولی قطعه ای است که امروز در جزو گاتها نیست. بلک...

گاتها الهی نیستند (3) :: رئالیسم و واقعیت

بسم الله الرحمن الرحیم   به نقل از http://www.adyannet.com/fa/news/11238 : به هر صورت این کتاب دربردارنده ی توهینی بزرگ به انبیاء الهی از جمله حضرت ابراهیم (ع) و حضرت موسی (ع) و... است. شگفت انگیز است، اما در این کتاب آمده است که زرتشت اولین پیامبر (و نخستین آموزگار یکتاپرستی) بود. هات ۴۴ : ۱۱ از گاتهای اوستا به ترجمه ی موبد فیروز آذرگشسب،[3] و ترجمه ی دینشاه جی ایرانی [4]، و هات ۴۶ : ۹ گاتها به ترجمه ی موبد رستم شهزادی [5] گویای این ادعا است. علاوه بر این در هات ۲۸ : ۳ از گاتهای اوستا (به ترجمه...

گاتها الهی نیستند (8) :: رئالیسم و واقعیت

بسم الله الرحمن الرحیمنامفهومی گاتها به قلم دکتر گیگر :به این ترتیب گاتاها مشتمل بر 896 خط و تقریباً1 5660 کلمه هستند ، در حالی که اینها در حد خود کم و ناکافی هستند. اما مطلبی که بیش از همه موجب دل سردی می شود، مشکلات قابل ملاحظه ای است که به هنگام تفسیر و تعبیر بسیاری از پیام های گاتاها ایجاد می شود. چندین خط و بند گاتاها به حدی مبهم و پیچیده است که فهم و ترجمه واقعی آن بی نهایت مشکل است .اکثر اوقات ما مجبور می شویم ترجمه بند و یا خطی این چنین را رها کرده و به ترجمه و تفسیر قسمت بعدی به پردازیم...

نقد فرهنگ مهر و کلیت شکند گمانیک ویجار :: رئالیسم و واقعیت

بسم الله الرحمن الرحیم   نقد مبانی اعتقادی زرتشتیان   و اما بیان این مبانی اعتقادی همراه با نقد به نقل از رساله علمی انسان در اخر الزمان با کمی اضافات : توجه داشته باشید که نوشته های فرهنگ مهر را پر رنگ نوشته و توضیحات و نقد ها را کم رنگ نوشته ایم : در ادیان ابراهیمی خداوند جهان را از مردود است . همچنین خداوند تنها خوبی را آفریده است . بدی ساخته و داده خدا نیست . چون خلقت همیشه با خدا و در خدا بوده است . [ عین این می ماند که بگوییم ذرات بنیادی از ازل با خداوند وجود داشتند ، این محال ذاتی و عین ...

گاتها الهی نیستند :: رئالیسم و واقعیت

بسم الله الرحمن الرحیم   تناقض در گاتها در ابتدا جای دارد از فردی که با نام مستعار سوشیانت در وبسایت راه راستی [ http://www.raherasti.ir ] کامنت میگذاشت تشکر کنم که در کامنتی این مسئله را مطرح کرده و به لطف خداوند ما آنرا به تفصیل در اینجا بیان و اثبات میکنیم . بدلیل اختلاف فاحش در ترجمه های گاتها ، ما از ترجمه دکتر پورداود ( دکتر پورداود بنیان گذار اوستا شناسی در ایران و اولین مترجم فارسی اوستا است ) و دکتر دوستخواه ( از شاگردان دکتر پورداود و از پژوهشگران برتر اوستا و شاهنامه ) استفاده کردیم ،...

آیا رئالیسم عام امکان دارد؟ :: زوکُــل

در این نوشته شرحی مختصر از قرائت مایکل دامت از رئالیسم و انتی رئالیسم را ارائه خواهیم داد سپس به وجوه مشترکی که دامت برای آنتی رئالیسم در حوزه های مختلف متافیزیک می شمارد می پردازم، بعد از آن استدلالی مبنی بر عدم امکان آنتی رئالیسم به طور عام با توجه به آرا ون اینوگن مطرح می کنم. در انتها طی رویکرد معرفت شناسانه کانتی مبنی بر یکتایی «طرحواره های مفهومی» به نفع رئالیسم استدلال خواهم کرد. مایکل دامت در ابتدای کتاب خود «اساس منطقی متافیزیک» می گوید ادعاهای متافیزیکی شباهت های ساختاری با...

فلسفه تربیتی اسلام با رویکرد تطبیقی محمدرضا شرفی :: مهارت های رفتاری

1  فلسفه تربیتی اسلام با رویکرد تطبیقی محمدرضا شرفی     7  فصل اول:مفاهیم و کلیات مقدمه در عصر حاضر نه تنها نیازهای اساسی انسان و جامعه به عنوان یک ضرورت باید مورد ملاحظه قرار گیرد، بلکه چالشهای جدیدی نیز در عرصه ارتباطات انسانی و مناسبات میان ملتها و جوامع مطرح است که پاسخهای جدی و اقناع کنندهای را میطلبد. برخی از این چالشها عبارتند از: بحران هویت، دغدغه معنویت، گسست نسلها، تردیددر چگونگی پایام جهان، رشد خشونتهای فردی و اجتماعی، و نظایر آنها. مفهوم تربیت است در اصل به مفهوم تربیت بوده و آن ش...

بررسی و نقد نظریه پی یر بوردیو بر مبنای حکمت صدرایی :: دکتر حسن خیری

1بسمه تعالیبررسی و نقد نظریه پی یر بوردیو بر مبنای حکمت صدرایی "چاپ شده در فصلنامه نظریات متفکران اجتماعی مسلمان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران"1 حسن خیریچکیده:در این مقال نخست مبنای نظری حکمت صدرایی به عنوان ملاک ارزیابی تشریح شده و آنگاه منظومهفکری بوردیو مطرح و به نقد دیدگاه او مبادرت می شود. در مبنای نظری بحث اصالت وجودی فرد و جامعه ،حرکت جوهری ، حقیقت انسان، منابع شناخت، فطرت گرایی و تکامل گرایی از نظر ملاصدرا بیان شده است. و دررویکرد انتقادی بوردیو، تلاش برای از میان برداشتن ضدیت کاذب...

و بازهم جهل (4) :: رئالیسم و واقعیت

بسم الله الرحمن الرحیم   کمبود عقاید در وبسایت راه راستی ، فردی که خود را زرتشتی معرفی میکرد ، کامنتی گذاشت و اما کامنتی دیگر جواب گرفت که نه تنها او ، بلکه اگر موبدان ساسانی و نویسنده خرده اوستا هم زنده شوند جوابی نخواهند داشت : کامنت فردی با نام مستعار sasha در تاریخ اسفند ۲, ۱۳۹۶ در ۴:۴۳ ق.ظ  ذیل پستی با عنوان «چگونه میتوان زرتشتی شد» : سلاممن اصلن از این کاری که در این سایت انجام دادید به هیچ وجهخوشم نیومد . کسی ک بخواهد دینش را عوض کند حتما درباره ان دین تحقیق و پرس و جو کرده است چه برسه به...

لیست اخبار با محتوای مرتبط متن گاتها الهی نیستند 8 رئالیسم و واقعیت را در فیدولاین جستجو کرد