روی خط خبر

لیست خبرهای جستجو شده برای سرقت مشدد

لیست خبرهای جستجو شده برای سرقت مشدد ، جستجوهای انجام شده برای سرقت مشدد در فیدولاین

سرقت مشدد

سرقت مشدد در صورتیکه سارق شرایط زیر را باهم داشته باشد، به ۵ تا ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود:۱٫    سرقت در شب واقع شده باشد.۲٫    سارقان دو نفر یا بیشتر باشند.۳٫    یک یا چند نفر حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند.۴٫    از دیوار بالا رفته یا حصار را شکسته یا کلید ساختگی استفاده یا برخلاف واقعیت خود را مامور دولت معرفی کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی و توابع آن است سرقت کرده باشد.۵٫    در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد. نویسنده : محمدرضا ملاهاشمی  

سامون دِزّی :: قلم قم دامنه دوّم

به قلم دامنه. به نام خدا. فرهنگ لغت دارابکلا. قسمت 192.  سامون دِزّی. واژۀ سامون دِزّی در گویش دارابکلای ها اگر نگوییم یک فُحش است؛ یک گلایۀ تمام عیار و یک شِکوۀ جانسوز کشاورز و زمین دار است. و به کسانی اطلاق می شود که مرز میانِ دو زمین همجوار را به شیوه های مرموزانه سرقت می کنند. به عبارتی شبیخون می زنند. آنان صیح تا شام از زمین همسایه ذرّه ذرّه می کاهند و سانت به سانت به زمین خود می افزایند. حتی اگر هکتار هکتار زمین زراعی داشته باشند، باز هم «سامون دِزّ» ها چنین می کنند! گویی به مرض سامون خوا...

زمان ماضی - افعال مشدد :: عربی لهجه عراقی

افعال مشدد ← افعالی که حرف آخرشان مشدد و برای صرف آنها از شناسه های معلوم که در زیر میباشد استفاده می کنیم. «حـَـطّ» ((قرار دادن)) هُوّحـَـطّ  hatta              إنت حـَـطّیت  hatteit             آنی حـَـطّیت hatteit             هِیَّ حـَـطَّت hattat      إنتی حـَـطّیتی    hatteiti         إحنا حـَـطّینا  hatteina هُمَّه حـَـطَّوا  hattaw    إنتو حـَـطّیتوا   hatteitu * همانطور که می بینید در اصل فعل تغییری ایجاد نشده است فقط شناسه های جدیدی برایشان تعریف می شود. * نکته تلفظی: برای تلفظ (ei) ...

افعال :: عربی لهجه عراقی

افعال عراقی دارای دو مرجع اصلی زمانی و چهار قسمت صرف فعلی هستند . * مراجع اصلی زمان ← افعال ماضی و مضارع (مستقبل) هستند که باقی زمانها از این دو زمان اصلی گرفته می شوند * صرف افعال ← دارای چهار نوع به عبارت زیر می باشد: 1. افعال با قاعده ← افعالی هستند که با حروف صدادار کوتاه (ــَــ) یا (ـــِــ) یا (ـــُــ) در عین الفعل تاثیر می گذارند. 2. افعال پوچ (hollow) ← افعالی که حروف (وای) در عین الفعل  آنها تاثیر می گذارند. 3. افعال مشدد← افعالی هستند که حرف آخر آنها مشدد است. 4. افعال ضعیف ← افعالی که ...

افعال ضعیف :: عربی لهجه عراقی

افعال ضعیف ← به افعالی گفته می شد که حرف آخرشان نا پایدار یا جزو اصوات بلند (و - ا - ی) بود .این افعال (ضعیف) در نشانه های صرفی با افعال مشدد یکی هستند و افعال ساده در نشانه های صرفی با افعال پوچ یکی هستند  صرف افعال (ضعیف) «نـِسـی» ((فراموش کردن)) هُــوَ نِــسَی  nisa         إنتَ نسیت  niseit          آنی نسیت     niseit  هِیّ نِسَت*    nisat       إنتی نسیتی  niseiti        إحنا نسینا   niseina هُمّه نِسَوا   nisaw       إنتو نسیتوا neseitu * در صیغه های دوم و سوم حرف آخر فعل حذف می شود و ن...

خدا ، شیطان :: رویای حضور تو

حدیث تازه ای آورده ام ! پیغمبرم در امتداد باور و خورشید  خدا ، شیطان و چشمانی که سوسو می زند در هاله ی تردید  کتاب و معجزات من همه شعر است ، شعر تو  کلام و واژه و واژه ...مشدد دار و پر تشدید سخن در شعر پنهان است معماگونه و مبهم سوالی باز مطرح شد چه بایدباز می پرسید کمی کوتاه شد این بار اما وحی نازل شد چه باید کرد با ابلیس وقتی که دهانت را نمی بوسید ؟ #کمال_قربانی #رویای_حضور_تو  @kamalghorbany

زمان مضارع :: عربی لهجه عراقی

توصیه می شود که ریشه ماضی و مضارع را با هم حفظ کنید چون در  صرف افعال به شما کمک می کند. مثلاً (کتب - یِکتِب) * جدول  زیر هر چهار نوع صرف فعلی در زمان مضارع را نشان میدهد. ضمایر(شناسه/پسوند)     باقاعده      پوچ      ضعیف       مشدد هـو   (یـ/یـِ/یـُ)           یِکتِب       یقول       یِقرَا         یسِدّ          هـی  (تـ/تـِ/تـُ)           تِکتِب       تقول       تِقرَا         تسِدّ هـمه (یـ/یـِ/یـُ)(ون)      یِکتبون     یقولون     یِقرون       یسدّون إنت  (تـ/تـِ/تـُ)           تِکتِب     ...

حرف تعریف «إلـ » :: عربی لهجه عراقی

در این بخش می خواهیم شما  را با حرف تعریفی آشنا کنیم که قبلا در کتاب های عربی مدرسه با آن آشنا شده بودید اما امروز می خواهید آن را دقیق و منظم یاد بگیرید. شما می توانید با این حرف تعریف اسامی را از حالت نامعین (نامحدود) به حالت معین(محدود) تبدیل کنید به مثال های زیر دقت کنید مثال: پسری را صدا کنید ← آن پسر را صدا کنید همانطور که می بینید جمله اول نامعین (نامحدود) است اما در جمله دوم همه چیز معین (محدود)یعنی این که در جمله اول درخواست این است که شخصی را صدا کنید و آن معلوم نیست که کیست اما در جم...

آموزشی (سکون) :: شهر قرآن

سکون « » شکل آن: «»؛ برای نشان دادن حرف ساکن، از این علامت استفاده می کنند. نکته (۱): اسم این علامت «سکون» است. نکته (۲): این علامت از اوّلِ کلمه «خفیف» گرفته شده است {به این علّت که نشانگر خفیف و سبک تلفّظ شدن حرف ساکن در مقابل حرف متحرّک یا مشدّد می باشد} و به خاطر کاربرد زیاد و اختصار، نقطه و دنباله آن را حذف نموده اند نکته (۳): در بعضی از قرآن ها برای نشان دادن حرف ساکن از علامت «» استفاده می کنند. این شکل از ابتدای کلمۀ «مُسَکَّن» (یعنی ساکن شده) گرفته شده است «».(۱) نکته (۴): د...

ز هرچه بار تعلق بریزد! :: شکلات 99%

۵ سال از من بزرگتر بود. ... از آن ها که هیچ وقت لازم نیست چیزی را برایشان توضیح دهی.از آن ها که تو جمله را شروع می کنی و او خودش تمام می کند. و وقتی باهم حرف می زنید بیشترین کلمه ای که جریان دارد، دقیقا های کش دار و مشدد است. از آن ها که اگر حرف هم نزنی، باز منظورت را می فهمند. ۵ سال از من بزرگتر بود و هردویمان معتقد بودیم دنیایمان یک جایی نزدیک به هم ساخته شده. درست برعکس من که وقتی با کوچکتر از خودم حرف می زدم حس استفاده از عطر تقلبی بهم دست می داد، او تمام درونش را با من به اشتراک می گذاشت. ا...

وب سایت فیدولاین یک موتور جستجوی خبر، وبلاگ و مطالب فارسی میباشد. تمامی مطالب بدون دخالت نیروی انسانی توسط نرم افزار جستجوگر، جمع آوری و نمایش داده میشود و فیدولاین در قبال محتوای آنها هیچ مسئولیتی ندارد.

لیست خبرهای جستجو شده برای سرقت مشدد ، جستجوهای انجام شده برای سرقت مشدد در فیدولاین