روی خط خبر

لیست خبرهای وبلاگ زهرا موسی پور فومنی_ شاعر شهر تندیس ها zahramoosapour

لیست خبرهای وبلاگ زهرا موسی پور فومنی_ شاعر شهر تندیس ها در صفحه ی 1

سلیقه های شخصی...

کلام استادم "سید مهدی موسوی" درباره ی کسانی که آثار نویسندگان و شاعران را مطابق میلِ شخصی خود، مورد تحریف و تغییر قرار می دهند:[این کارِ آنان بدون هماهنگیِ قبلی با صاحب اثر و کسبِ اجازه از او، بسیار زشت و زننده است.]هرگز لَمه را  قیاس با چیت نکنخود را خفه با حرفِ درِ پیت نکنلطفی بکن آثار هنرمندان راپا مالِ سلیقه های شخصیت نکن#زهرا_موسی_پور_فومنی#رباعیات

مشاعره_ پاسخ به سلام

آن کس که گلایه داشت یک بد بخت ست،از بابتِ او،  خیال غم ها تخت ستحالا که در آمده از آب و گِل هاپاسخ به سلام ما برایش سخت ست#زهرا_موسی_پور_فومنیآن کس که به گفته ی خودش دل تنگ استبا ما همه جا و هر زمان یک رنگ استحالا که خرش گذشته از پل... دیگرپاسخ به سلام ما برایش ننگ است#ابراهیم_سحری_فومنی

اخبار از منبع (زهرا موسی پور فومنی_ شاعر شهر تندیس ها) و این سایت مسئولیت آن را ندارد.

لیست خبرهای وبلاگ زهرا موسی پور فومنی_ شاعر شهر تندیس ها در صفحه ی 1

× ×