روی خط خبر

لیست خبرهای وبلاگ تجربیات چادری شدن در عصر روشنفکری ravesh

لیست خبرهای وبلاگ تجربیات چادری شدن در عصر روشنفکری در صفحه ی 1

وقتی چادری هستی مال چادر هستی نه خودت

توی سالن بزرگ بیمارستان اومده بودم تا نوبت درمانگاه تخصصی بگیرم.بچه مریضم توی بغلم بود . بچه ی دیگرم توی خونه پیش باباش . سرگشته و ناراحت از این طرف به اون طرف می رفتم و درست راهنمایی ام نمی کردن . یک خانم مسن که مسوول دم در اتاق دکتر  بود با برخورد خشک وسردی دست به سرم کرد  . منم سعی کردم برم و با خود دکتر صحبت کنم . خانم مسن دوید جلو ، منو گرفت و داد زد برگرد برای چی بی اجازه رفتی کنار در اتاق ، و مدام داد می زد ، بیرون . بچه در بغل با ناراحتی و صدای بلند گفتم به من دست نزن ،  خانم سکوت کرد . ...

برای خداوند چه فرقی می کند حجاب داشته باشم یا نه

سلام روزی آنقدر در انتخاب چادر تردید داشتم که باور نمی کردم یک روز در تبلیغش مطلبی بنویسم . و الان متعجبم چطور این وبلاگ را راه انداخته ام .  من از راهی پر فراز و فرود به چادر رسیدم . اولش یک آدم عادی بودم . یک دختر  متولد دهه شصت که طبق معمول خانواده های ایرانی متعصب آن دهه قربانی سخت گیری و خشونت شدید برادر عزیزم 😕😂از چادر نفرت داشتم . سپس رفتارهای زشت اجتماعی  بعضی به ظاهر مذهبی ها آتش این نفرت را بیشتر کرد . و بالاخره کلا از حجاب زده شدم و در اثر آشنایی با یک جو روشنفکری والبته پس از ازدوا...

اخبار از منبع (تجربیات چادری شدن در عصر روشنفکری ) و این سایت مسئولیت آن را ندارد.

لیست خبرهای وبلاگ تجربیات چادری شدن در عصر روشنفکری در صفحه ی 1

× ×