روی خط خبر

تازه ترین پست های وبلاگی

تازه ترین پست های وبلاگی در صفحه ی 4

یادگیری تعاملی

جان دیویی:تدریس مثل فروش است آیافروش بدون خریدارمعناداردآموزش موقعی رخ می دهد که یادگیری رخ داده است درتدریس بادونوع واژگان روبروهستیم 1-واژگان ناظربروظیفه =من درس رادادم تمام شد2-واژگان ناظربرموفقیت =همه یادگرفتند یانه نگاه عاملیتبپرسیم شاگردباچه انگیزه ای به این کلاس ما آمده استاگرمعلم فقط به کارخودش نگاه کندازتعامل دوراست معلم وشاگردبایدباگفتگوبه جایی برسندمعلم بپرسداصلا تصوردانش آموزازاین درس چیست

سوادرسانه ای

دهه حاضررااروپاییان دهه سوادرسانه می گویند.خوب خواندن-خوب شنیدن وخوب دیدن مهمترین این مهارتهاست .فراگیربتواندجزییات یک عکس –یک داستان –اصل یک فیلم راتوصیف کند

آموزش کارآفرینی درمدرسه

همه کشورها دنبال توسعه کارآفرینی درکسب وکارهای کوچکنددرسالهای اخیرآن راتکلیف دولت وآموزش رسمی گذاشته اند.قابلیت کارآفرینان :1-دانش محورند(آشنابه قوانین،مقررات،بیمه)2-مهارت محورند(توانایی مذاکره ،تحلیل داده)3-نگرش محورند(پشتکار،مثبت اندیش ،آینده نگری)مدرسه نگرش رامی سازدباورها وارزشها راشکل می دهدکه مهمترین است

نظام آموزشی فنلاند

فنلاند کوتاهترین ساعت آموزش در مدرسه دارد .بچه ها از سال اول تا سال ششم ابتدایی با یک معلم و یک کلاس می مانند و مدرسه تقریبا حالتی مثل ادامه خانه برای بچه ها دارد. که معلم ها در روش های تدریس کاملا خود مختار هستند. به عنوان مثال در مواد یا روش های آموزش و تدریس شان هر طور که مایل باشند عمل می کنند. معلم ها آزادی عمل زیادی دارند.معلم علوم می گوید: “مهم این است که بچه ها محیط طبیعی اطراف خود را بشناسند، گونه های مختلف را یاد بگیرند . این به آنها کمک خواهد کرد که به محیط زیست خود احترام بگذارند.”در...

نقش ایمان درزندگی - دیدگاه ایت الله بهجت در مورد ایمان ونقش آن در زندگی

اگر خدا یاورمانباشد هیچکاره ایمواقعاً آسیه زن فرعون چه ایمانی داشته که درحالی که به چهار میخ بسته شده بود،١ می گفت: �رَبِ ابْنِ لِی عِندَک بَیتًا فِی الْجَنةِ؛ پروردگارا! خانه ای در بهشت در نزد خود برای من مقرر بفرما�.٢خداوند سبحان درباره اصحاب کهف می فرماید: �وَ رَبَطْنَا عَلَی قُلُوبِهِمْ؛ دل هایشان را استوار داشتیم�.٣خداوند ایمان کسانی را که در گرفتاری ها ثابت قدم بمانند، تقویت می کند تا هیچ ابتلایی آنها را از پا در نیاورد، و با ایمان و ذکر و اُنس با خدا از دنیا بروند. اگر خدا مُعین و یاور ما...

نقش ایمان درزندگی - نقش ایمان در زندگی و فضائل اخلاقی

  فضیلت اخلاقی دارای دو بعد شناختی و انگیزشی است. بعد شناختی بیان گر ارزشمندی و کمال فضیلت و بعد انگیزشی، تمایل درونی فرد به انجام فعل یا ابراز عاطفه ای خاص است. ایمان نیز اولاً بر شناخت مبتنی است و ثانیاً تسلیم قلب در برابر خدایی با دو ویژگی وجودی و اخلاقی است.مقاله حاضر به تأثیر ایمان بر دو بعد فضیلت اخلاقی می پردازد. ایمان از دو جهت بر بعد شناختی فضایل تأثیرگذار است. از طرفی شناخت ایمانی از خدا، انسان و هدفمندی جهان آفرینش، فضایل را حقایقی ارزشمند و کمال نمون معرفی می کند. از دیگر سو تسلیم قل...

وب سایت فیدولاین یک موتور جستجوی خبر، وبلاگ و مطالب فارسی میباشد. تمامی مطالب بدون دخالت نیروی انسانی توسط نرم افزار جستجوگر، جمع آوری و نمایش داده میشود و فیدولاین در قبال محتوای آنها هیچ مسئولیتی ندارد.

تازه ترین پست های وبلاگی در صفحه ی 4

اخبار گوناگون