روی خط خبر

لیست اخبار امروز به روز شد

لیست کامل در صفحه 4 از 86121 در فیدولاین

Take IELTS - Global warming

carbon dioxide climate change temperature greenhouse effect air pollutant accelerate solar radiation sunlight atmosphere fossil fuels trap the heat absorb heat waves enery-efficient technology transportation sector powerfull hurricanes heavy rainfall frequent drought extinction impact get warm/warmer mankind emission of gases clean energy ...

نور حق - ایجادواسناد

در اعضاء و جوارح آشكار و پنهانش به‏ خوبى عميق و دقيق شود و به ويژه اگر در علم شريف تشريح دست داشته باشد، هر يك را با صنعى پيراسته، و اندازه اى بايسته، و شكلى شايسته، و زيبائى اى دل خواسته، و نظمى آراسته به شگفتى تمام تماشا مى كند، و به يقين اذعان مى نمايد به از آن كه هستند تصور شدنى نيستآنگاه هر فعلى از افعال خود را به قوه اى خاص و عضوى به خصوص اسناد دهد. و گاهى در مقام اسناد بدانها اشارت كند كه مثلا: با اين دو ديده ام و شنيده ام، و دست بر چشم و گوش خود نهد، و در عين حال با اندك التفاتى اعتراف ...

نور حق - نور

نور, هميشه پرتو مى افشاند, دست افشان و پاى كوبان, گيسو مى افشاند.نور, در مشرق جانها جاى دارد, فرمان مى راند, تيغ مى كشد و سپيده مى گشايد.نور, در هيچ جانى غروب نمى كند, اين جان است كه به آستان نور بار نمى يابد.راه نور را از هر سوى ببندى, از ديگرسو, و سوهاى ديگر, پرتو مى افشاند.پرتوافشانى, رسم و راه نور است, آيين و مرام آن.شبهاى ديجور و ديرپا, روزهاى سياه و غبارآلود, در برابر نور, ناپايدارند.نور, به زمين نمى افتد و سر بر خاك نمى گذارد, آسمانى است, اين زمين است كه سر بر آستان آن مى گذارد.نور از ديا...

نور حق - عاشقان یزدان

گر تو از عاشقان یزدانی یا تو سرمست جام سبحانی همچو جانان ز بند جان برخیز گر طلبکار وصل جانانی حجره ی دل ز دیو خالی کن گر تو در شهر تن سلیمانی ور سلیمان ملک خود شده ای بنما خاتم سلیمانی یوسف مصر آسمانی را برکش از قعر چاه ظلمانی خلعت پادشاهیش درپوش بنشانش به تخت سلطانی تشنه لب می روی دریغ دریغ مانده محروم ز آب حیوانی مرشد راه را به چنگ آور ره بریدن به خویش نتوانی ور تو تنها روی در این ره عشق بی شک اندر رهش فرو مانی خود پرستی مکن خدای پرست ورنه بی شک ز بت پرستانی هرکه خودبین بود...

نور حق - سوره مبارکه ابراهیم

شجره ای که قرآن مجید در سوره ی مبارکه ابراهیم بدینصورت از آن یاد می کند : بهترین سفر انسان که به هدایت حضرت حق مقرر شده سفر از جسم به روح ، از جهل به عقل ، از ظلم به عدل ، از ظلمت به نور ، از باطل به حق ، از حیوانیّت به انسانیّت ، از رذیلت به فضیلت ، از نادرستی به درستی ، از شقاوت به سعادت ، از دنیا به آخرت ، از جهنّم به بهشت ، از خلق به حق ، و از حق در حق

نور حق - عاشقان راه

آنها که در هوای تو جانها بداده اند از بی نشانی تو نشانها بداده اند من در میان هیچ کسم وز زبان من این شرحها که می رود آنها بداده اند آن عاشقان که راست چو پروانه ضعیف از شوق شمع روی تو جانها بداده اند با من بگفته اند که فانی شو از وجود کاندر فنای نفس روانها بداده اند

نور حق - راه تو

ای در درون جانم و جان از تو بی خبر وز تو جهان پرست و جهان از تو بی خبر ای عقل پیر و بخت جوان کرده راه تو پیر از تو بی نشان و جوان از تو بی خبر چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر

نور حق - توحید

توحيد آن است كه انسان بداند جهان را (خداى يكتا) آفريده و به آن هستى بخشيده و همه چيز در دست اوست بنا بر اين آفرينش، روزى دادن، زنده نمودن، سلامتى، مرض... همه و همه به اراده اوست. (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون). ترجمه: هرگاه خداوند چيزى را اراده كند انجام مى گيرد. دليل بر وجود خدا، آنچه در آسمان مى بينيم از خورشيد و ماه و ستارگان درخشان، ابرها، بادها، باران و آنچه در زمين مشاهده مى كنيم از درياها، جويبارها، ميوه جات، درختان و معـادن گرانبـها طلا و نقره و زبرجد و اقسام پــرندگان ...

نور حق - علم وعمل

تعليم رشد دادن نفس ناطقه انسانى , يعنى پروراندن روح و غذا به جان دادن است , و تاديب انسان را به اعمال صالحه و شايسته نگاه داشتن است . بنابر موازين عقلى و نقلى علم و عمل انسان سازند . علم مشخص روح انسان يعنى سازنده روان است , و عمل مشخص بدن اخروى اوست . و هر كس به صورت علم و عمل خود بر انگيخته مى شود , و ملكات نفس مواد صور برزخى اند , و انسان را بدنهايى در طول هم اند , و تفاوت اين بدنها به كمال و نقص است.

لیست کامل در صفحه 4 از 86121 در فیدولاین