روی خط خبر

تازه ترین پست های وبلاگی

تازه ترین پست های وبلاگی در صفحه ی 3

نفس - بچه

امروز نوبت دکتر  داشتم . برای چکاپ قبل از بارداری زود تر رفتم میدونم دیگه وقتی زمان رفتن نزدیک میشه نمیرفتممشکل خاصی نبود . اما مخالف بود . گفت بزارید حداقل یک سال از مهاجرت بگذره از سختی های بارداری گفت ... نمیدونم چیکار کنم  شاید باید قبل از رفتن اقدام کنیم خیلی هم تاکید روی استراحت من داشت . برای این که من یه بار سقط جنین داشتم 

نفس - تو فقط بخند

نشستم نگاهت میکنم اون بیرون شلوغه تو هنوز گیج مسکن هایی که بهت زدن هستی کم کم خوابت میبره سرت روی پامه دستم بین موهاتوقتی خوابت برد مامان خواست بیام بیروناما من تمام مدت فقط نشستم نگاهت کردم سینا یادم بمونه تو هم جز یکی از بهترین آرزوهای من بودی یه روزی حسرت این چشم ها داشتم که برای من باشهحالا تو دنیای منی  گرفتاریهام داره تو از من دور میکنهسینا دلم میخواد بشینم روبه روت و تمام نگرانی هام واست بگم این روزا خیلی خستم . داغونم . اما بخاطر تو لبخند از روی لبم نمیره قول میدم مهم اینه که تو بخندی .....

نفس - دخالت

با وجود تمام اتفاقاتی که افتاد این همه مدت که با سینا آشنا شدم هیچ وقت دلش نشکستم . همیشه باهم بودیم ... پایه تمام دیونه بازی هاش بودم . تمام طول مدت ما به شوخی خنده و تفریح میگذشت اگر میخواستم بنویسم قطعا کامنت چه قدر شما سرخوشید میگرفتم ! شاید اینجا از غم هام مینوشتم اما اون بیرون .... گاهی از شدت خنده با سینا دل درد می گرفتیم ... یه جای کار بدشانسی اوردیم . توی این یک هفته که من گرفتار بودم . یادم رفت باید چه جوری با سینا رفتار میکردم  ! اصلا دست خودم نبود . کم حرف شده بودم . کاری به سینا ندا...

نفس - سوختیم !

دیروز نابود شدم نیمی از عمر من رفت وقتی مهرداد منو توی بی خبری گذاشت و اجازه نداد ببینمش . میگفت من با این حالت نمیزارم ببینیش  خیلی گریه کرده بودم وقتی رفتم ببینمش بلند شد دستگاه از خودش جدا کرد تا بتونه منو بغل کنه .. وقتی بغلم گرفت آروم توی گوشم گفت نفس سوختم نفهمیدی ...  

نفس - زندگی من

مثلا میخواستیم تا 12 بخوابیم ! وای 6 نیم دوتایی بیدار شدیم سینا قول میدم بیشتر مواظبت باشم . از خودمم بیشتر .. الانم قول میدم با این دلبریایی که میکنی کمتر فشارت بدم  :) به مامان دیروز گفتم ببخشید حواسم بهش نبود گفت چی باید ببخشم ! لوسش کردی پسرمو :) دو روز  نباشی این میشه حالشه 

نفس - .

منتقلش کردن بیمارستان :( اول درمانگاه رفتن . مهرداد گفت نمی زارم ببینیش بیایی هم اجازه نمیدم وضعیتش که بهتر شد خودم میام دنبالت . خونه ام فعلا :(

تعریف فرآیند

الگوی دقیق منطقی وتعاملی که دریک نظام یکپارچه داده را به ستاده تبدیل میکندمانندفرآیندآموزش یافرآیند ثبت نام هرفرآینددارای شاخص وهرشاخص دارای معیارپذیرش است شاخص فرآیندآموزش نمره ومعیارپذیرش 10است

روش تدریس جدیددرایران

-روش تدریس قدیمی سخنرانی روش تدریس جدید فعال اکتشافی فرایند محور1-بررسی تکلیف وپرسش ازدرس 2-معرفی موضوع درس جدید :بانشان دادن یک فیلم نقشه تصویر وسایل ازمایشگاهی زمینه سازی می شود وموضوع به صورت مسئله یا طرح سوال ازطرف معلم یافراگیرمطرح می شود3-مرحه کاوشگری :فراگیران بصورت فردی یاگروهی هدایت می شوند تاابعاددرس را ازطریق ازمایش گفتگو مطالعه و...بررسی نمایند وبا طرح راه حلهای مختلف گزارش خودرااعلام نمایند 4-مرحله تبیین :باگزارشها وتکمیل انها ابعاد تبیین می شود5-تمرین وانتقال:پس ازاطمینان ازفهم .ار...

وب سایت فیدولاین یک موتور جستجوی خبر، وبلاگ و مطالب فارسی میباشد. تمامی مطالب بدون دخالت نیروی انسانی توسط نرم افزار جستجوگر، جمع آوری و نمایش داده میشود و فیدولاین در قبال محتوای آنها هیچ مسئولیتی ندارد.

تازه ترین پست های وبلاگی در صفحه ی 3

اخبار گوناگون