روی خط خبر

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟ olguo

اخبار از منبع جامعه سازی یا جامعه شناسی؟ در صفحه 6 از 6 در شماره این سایت 59 اخبار از منبع جامعه سازی یا جامعه شناسی؟ ثبت شده

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟

تهران شهری سواره یا پیاده !!  حال و روز تهران امروز بسیار بد است. پر ترافیک، پر سر و صدا و پر از آلودگی های جور واجور!! که خیلی ها را نمیشود گفت!! اما بحث من در خصوص تهران سواره است! تهران سواره یعنی جایی که برای ماشین ها و راحتی عبور آن ساخته شده است. پیش از این در چند مصاحبه و نوشته علمی به آن پرداختیم که نه تنها تهران و مابقی شهرهای ایران از الگوی اسلامی ایرانی در شهرسازی پیروی نمی کند بلکه از هیچ الگویی پیروی نکرده است!! شاید برای آنانی که کمتر به تهران آمده اند این جملات اندکی غریب باشد ولی...

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟

شرافت و شهامت و شجاعت‏ روح در همه کس رشد نمى کند. عزّت و آزادگى و عدالت خواهى و خیرخواه بشر بودن در همه کس رشد ندارد. در انسان شهوتران و عیّاش، اینها رو به زبونى و فرسودگى مى روند؛ در انسان از خود گذشته و از تن رهیده رشد مى کنند. و لذا در آنجا که انسان به شهوت و عیش و نوش گراییده است، همه سجایاى انسانى مرده است و انسان در لجن سیّئات اخلاقى فرو رفته است و بدان سبب جامعه و انسان ها در راه سقوط مى افتند. اولیاى حقّ حتّى از بسیارى از لذّات مباح چشم مى پوشیدند و از گرفتارى در لذّات حلال نیز پرهیز دا...

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟

امروز ما در جهانی زندگی می کنیم که در آن ظلم و ستم یه جای عدالت و شفقت، منافع شخصی به جای منافع جمعی، تفرقه به جای اتحاد، استعمار و استثمار به جای کمک و دستگیری، جنگ افروزی به جای صلح طلبی، خشونت به جای مدارا و سبک زندگی مادی به جای سبک زندگی دینی و معنوی نشسته است. این در حالی است که ما یک میراث فرهنگی و تمدن غنی و بسیار ارزشمند برخاسته از اسلام ناب محمدی (ص) را در اختیار داریم که می تواند برای مسائل و مشکلات جهان امروز راه حل ارائه کند و این ظرفیت در جهان فعلی می تواند مبنایی برای پی ریز...

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟

انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در حالی سی و نهمین سالگرد خود را جشن می گیرد که بسیاری از آرمان های انقلاب بر زمین مانده است.به نظر می رسد به واسطۀ برخی عملکردهای نامربوط در کنار برخی باورهای غلط مسؤلین در نهادهای سیتاستگذار و مجری کشور در طول سه دهۀ گذشته، در برخی موارد، انقلاب نتوانسته پاسخ درخور و شایسته ای به شعارهای مطرح شدۀ اول خود در دهۀ نخست انقلاب بدهد و مردم همچنان پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی نتوانستند پاسخ مناسبی برای وجود قساد اداری و مالی، اشرافی گری مسئولین کشور و وجو...

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟

«تربیت» در نظام الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نقشی محوری دارد به نحوی که اگر این مهم در جامعه تحقق یابد، می توان امیدوار بود که الگو و شرایط حاکم بر آن تحقق یافتنی است. آنچه در مرکز این الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار می گیرد، خانواده است. خانواده و نقش بی بدیل آن در شکل گیری الگو به قدری جدی است که وسوسۀ دشمنان نظام را برانگیخته تا آنجا که  برای فروپاشی آن آنچه در چنته دارند بر علیه این نهاد مقدس و الهی به کار گیرند. در مرکز کانونی نهاد خانواده زن مؤمن قرار دارد که مهمترین وظیفه اش تربیت نسل آین...

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟

مروری بر سه دهه گذشته از انقلاب اسلامی ایران نشان می دهد که مسئله ها و چالش هایی که فراروی انقلاب قرارگرفته و یا در آینده قرار خواهد گرفت، به اقتضای تفاوت درک اندیشمندان از پدیده ای همچون انقلاب اسلامی و نسبت آن با تمدن مدرن ، قرائت پذیرشده و طیفی از دیدگاه ها و نظرات متنوع را ایجاد خواهد نمود. لذا طرح گذار از تمدن مدرن به سوی وضعی دیگر، در مکاتب و جریان های فکری که در بستر انقلاب اسلامی نفس می کشند، تابعی از مسئله شناسی آن ها در زمینه تقابل انقلاب اسلامی و مدرنیته خواهد بود. متن پیش رو تقریری ا...

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟

‍  نقد محصولات ترایخته براساس بازی متقارن و یا نامتقارن؟بر اساس نظریه بازی ها که کاربرد فراوانی در علوم از جمله علوم سیاسی دارد قبل از بازی شما باید تصمیم بگیرید که قرار است در زمین حریف و  قواعدی  که او برای بازی تعیین کرده بازی کنید ، یا می خواهید زمین دیگر و قواعد دیگری را تعیین کنید؟ امروزه کسانی که معتقدند دکتر ظریف ،زبان انگلیسی را به خوبی می داند و دیپلماسی غرب را بهتر از برخی سیاست مدارن غربی می شناسد پس حتما بهتر از گزینه های دیگر برای وزارت امور خارجه است، به صورت ناخودآگاه معتقد به با...

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟

بدون مقدمه باید گفت خسارت بار ترین مسئله ای که کشورمان را در بسیاری از موارد در حوزه های مختلف فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و سیاسی دچار مشکل و کج اندیشی و بد فهمی کرده است عدم ارتباط طرفین موضوعی تنازعی است که در تمامی حوزه ها و به عنوان مثال در حوزه سیاسی رخ می دهد.جریان های سیاسی در کشور جناحی با جناح دیگر ارتباط سازنده ندارد یعنی اینکه عدم ارتباط و مباحثه در خصوص مباحث مبتلابه طرفین و عدم شنیدن سخن مخالف و دلایل منطقی ایشان، در موضوعی که مورد دعوا قرار گرفته است، باعث می شود تا ابعاد موضوع به خوبی...

اخبار از منبع (جامعه سازی یا جامعه شناسی؟) و این سایت مسئولیت آن را ندارد.

اخبار از منبع جامعه سازی یا جامعه شناسی؟ در صفحه 6 از 6 در شماره این سایت 59 اخبار از منبع جامعه سازی یا جامعه شناسی؟ ثبت شده