روی خط خبر

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟ olguo

اخبار از منبع جامعه سازی یا جامعه شناسی؟ در صفحه 2 از 6 در شماره این سایت 59 اخبار از منبع جامعه سازی یا جامعه شناسی؟ ثبت شده

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟

بسیاری نظریه های جدید در علم سیاست با رویکرد اثبات گرا در صددند قالب ها و الگوهایی برای تحلیل انسان ها ارائه دهند. پیش فرض اغلب این نظریه ها از انسان مدرن، فردی منفعت جو، محاسبه گر و نتیجه گراست. نظریه هایی مانند انتخاب عقلانی، عقلانیت معطوف به هدف، عمدتا از این زاویه به رفتار انسان ها نگریسته اند.اساس کنش عقلانی معطوف به هدف، سود دنیویی است. در این نوع از کنش ها، این سود دنیوی است که فرد را بر می انگیزاند تا کنش از وی صادر گردد، در حالی که در پیاده روی اربعین به عنوان یک کنش، افراد کنش گر نه تن...

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟

پدیده_رنسانس و به تبع آن انقلاب های علمی وصنعتی،سبب تئوریزه شدن الگویی جهانی برای جامعه_سازی و مدیریت جهان شد که به آن «جامعه مدنی» گفته می شود. جامعه_مدنی الگویی است که فیلسوفان غربی برای سعادت بشری ترسیم کردند و در بطن آن یک الگوی_سبک_زندگی نیز وجود دارد.این نظریه دارای شاخص هایی ست که در تعارض شدیدبا نظریه مدینه_النبی ست.اما فرق_اساسی بین این دو نظریه چیست؟مدینه النبی یک مدل جامعه سازی و مدیریت جهان است که توسط پیامبر ارائه شده است.ایشان به عنوان تئوریسین جهان_بینی_الهی وطرحی نو در ساخت ظاهر...

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟

جامعه شناس و #جامعه_شناسی ای که اتفاقات مهمی چون #مرگ_پاشایی و تشییع پرحاشیه اش را میبیند و توجه و تحلیل میکند ولی در کنارش وقایع عظیمی چون #شهادت_حججی و تشییع عاشقانه اش را نمی بیند و اکراه و انکار میکند؛یا در قبر پوسیده #نژادپرستی مرده،یا در چاه سیاه  #تحجر افتاده،یا در مرداب متعفن #محافظه_کاری نشسته،یا در گرداب ملون #التقاط سرگشته شده،و یا در مقتل مجلل #مدرنیسم کشته شده است؛ چه لیبرالیسم منفور و چه مارکسیسم مغرور. وگرنه برای تحلیل جامعه شناختی متناسب با جامعه #ایران_اسلامی، در کنار دیگر مسائ...

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟

ما #جامعه_ اسلامی نداریم؛ ما دولت اسلامی هم نداریم. ما توانستیم یک انقلاب اسلامی یعنی یک حرکت انقلابی به وجود بیاوریم؛ توانستیم براساس آن یک نظام اسلامی به وجود بیاوریم. تا اینجاها توفیق حاصل شده است و خیلی هم مهم است لکن بعد از این، ایجاد یک #دولت_اسلامی و ایجاد تشکیلات مدیریتی اسلامی برای یک کشور است. ما در این قضیه هنوز خیلی فاصله داریم تا به مقصود برسیم. انقلاب هنجارهای گذشته را به هم می ریزد، هنجارهای جدیدی را به وجود می آورد، حفظ این هنجارهای جدید #تداوم_انقلاب است. اگر انقلاب مبارزه لازم...

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟

تاکید و اصرار بر وحدت #حوزه_و_دانشگاه، به خاطر آثار و برکات آن است. این دو نهاد با #تبادل_روش ها، یکدیگر را کامل کنند و مجهز به روش های علمی جدید و سنتی شوند. وحدت #حوزه_و_دانشگاه یعنی وحدت در هدف، و هدف این است که همه به سمت ایجاد یک #جامعه_اسلامی پیشرفته و الگو حرکت نمایند. مبناى #علوم_انسانى غربى، غیرالهى است و با مبانى اسلامى سازگار نیست. در جهان بینی ما، #علم از دل #دین می جوشد و بهترین مشوق علم، دین است. غربی ها در #علوم_انسانی منطقه ممنوعه درست کرده اند و یک عده آدم ضعیف النفسی هم دلباخ...

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟

 نبودِ عدالت موجب ناامیدی از دین و مؤ سسه های دینی و علمای دین می شود شاید برخی از علمای دین، با دعوت و تبلیغ یا با سکوتشان، در نشاندنِ عبادت به جای عدالت، سهیم بوده باشند، این در حالی است که اسلام اعلام داشته است: افضل العبادات کلمه حق عند سلطان جائر، برترین عبادت سخنِ حق گفتن در برابر سلطان ستمکار است. روشن است که نتیجه این روش تربیتی بی نهایت خطرناک بوده است، چرا که نبودِ عدالت در جوامع از مرحله خطرهای سیاسی و اجتماعی گذشته و به مرحله ا...

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟

علوم انسانی فعلی ما برخاسته از تفکرات پوزیتیویستی قرن پانزدهم و شانزدهم اروپا است.حوزه و دانشگاه باید پایه های علوم انسانی مبتنی بر تفکر اسلامی و جهان بینی اسلام را مستحکم بریزد.برای ایجاد یک تمدن اسلامی مانند هر تمدن دیگر دو عنصر اساسی لازم است :اول اینکه تولید فکر کند.و دوم اینکه انسان پرورش دهد.

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟

از دهه 1950 و 1960 که چندین کشور آفریقایی، آسیایی، کشورهای خاورمیانه و کشورهای منطقه کاراییب از سلطه استعمار رها شدند، اندیشمندان سیاسی غرب، به طور فزاینده ای خود را در چالش با موضوعاتی چون توسعه چارچوب ها برای درک و پیش بینی اصول سیاسی شان احساس می کردند  در سال 1952 واژه جهان_سوم را بکار بردند. ساوی اقتصاد دان و جمعیت شناس فرانسوی اولین کسی بود که این واژه را در مقالاتش بکار برد. از منظر این اندیشمندان جهان_سوم نه تنها به کشورهایی که قبلا مستعمره بودند بلکه به کشورهای آمریکای لاتین که به لحاظ...

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟

 تعریف توسعهتوسعه یک فرایند چند بعدی است که علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد  تغییرات عمده در ساختارهای اجتماعی و نهادهای ملی را در بر می گیرد. توسعه به تغییر نگرش عمومی در عادات و رسوم و عقاید مردم نیز ارتباط پیدا می کند. به عبارت دیگر توسعه تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی و نهادهای ملی و نگرش های مردمی بوجود می آورد و  اهداف تسریع رشد اقتصادی و کاهش نابرابری و  ریشه کن کردن فقر را دنبال می کند.در اصل در توسعه اثبات می شود که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های فر...

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟

نام نشریه نام نشریه نام نشریه جامعه شناسی ایران مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی مطالعات میان فرهنگی مطالعات اجتماعی ایران جامعه شناسی کاربردی  مطالعات رسانه های نوین جامعه شناسی تاریخی راهبرد  کودک، نوجوان و رسانه فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران راهبرد اجتماعی- فرهنگی مطالعات فرهنگی و ارتباطات جامعه شناسیِ نهادهای اجتماعی مطا...

اخبار از منبع (جامعه سازی یا جامعه شناسی؟) و این سایت مسئولیت آن را ندارد.

اخبار از منبع جامعه سازی یا جامعه شناسی؟ در صفحه 2 از 6 در شماره این سایت 59 اخبار از منبع جامعه سازی یا جامعه شناسی؟ ثبت شده