روی خط خبر

لیست خبرهای وبلاگ گل یاس npn

لیست خبرهای وبلاگ گل یاس در صفحه ی 1

نوشتن کی بود مانند بودن...

 بنده خدایی نوشته بود خوب  مینویسی اما شبیه حرفات نیستی .دوتا شبهه بوجود میاد.مگه من شخصیت واقعی اون بیرونم اینجا نشون دادم.بعدم گیریم طرف حرفاش مثل خودش بود کو  تا  عمل ! *ما اگه سالم و عاقل بودیم که اینجا نمی نوشتیم

محمود درویش به زیبایی میگه...

از یاد می رویانگار هیچ گاه نبودیچون مرگ یک پرندهیا چون یکی کنیسه ی متروکاز یاد می رویچون عشق رهگذرچون گل به دست بادچون گل میان برفاز یاد می روی..من آنِ جاده امآن جا که هست:آنان که گامشانپیشی گرفته است ز گامموآنان که روشنائی رویاشانسرمشق خواب های من استوان دیگران که با مدد خلق و خوی نیکمنثور می کنند سخن راتا بگذرد ز مرز حکایتیا روشنی دهد به تغزلیا با جرسآن را که خواهد آمد از آن پساز یاد می رویگویی نبوده ایهرگز نه متنی و نه تنی...از یاد می رویبا رهنمون چشم بصیرت رونده امشاید توانم آن که حکایت رابخ...

نظری که از تاییدش عاجزی

نظر خصوصی واست میاد  نه اسم  داره   نه  آدرس نه نشان...جمله ای زیبا به سمت قلبت نثار میکنهنه میدونی کیهنه میدونی ادرس چیهنه میتونی تاییدش کنیفقط باید بخونیشفقط باید حذفش کنی وگرنه هر بار جلو چشات میاد و تو دستت کوتاست *گاهی همینقدر ناتوانی در برابر محبت *نوشتن این متن دلیل بر دریافت چنین پیام خصوصی نیست (:

پناه بردن به غیر...

آدما  وقتی  از  عشق  و عاشقی  به جایی نمیرسن به  طبیعت و حیوانات و یوگا و تحصیلات عالیه و مدیتیشنقدرت ذهن و کمپین حمایت از این و اون و محیط زیست و کتابخانه  و...پناه میبرن .آدما خودشونو سرگرم میکنن.________________

یکم از خودتو باقی بذار

در روابط قبل ازدواجبه آدمها  اطمینان  ۱۰۰%   ندیدهمیشه  کمی ابهام و شک باقی بذارید.اطمینان ندید که تا ابد هستید.همیشه بعد دعوایی که حق باشماست کوتاه نیاید چون دوسش دارید.همیشه شروع کننده صحبت ها روزمره نباشید.همیشه زود جواب ندید وقتی خودش دیر جواب میده. * کمی  ابهام باقی بذارید که شما هم رفتن  بلد هستیداطمینان کامل به طرف دادن بعد ها نقطه ضعف خودتون میشه

عکس پروفایل و کارت ملی

داریم کم کم وارد مرحله ای میشیم که عکس  کارت ملی و شناسنامه جوان ها  از  عکس پروفایل ها و پیج هاشون  خوشگلتر میشه !قبلا برعکس بود میگفتن میگفن طرف نه به خوشگلی پروفایلشه نه به زشتی کارت ملیش. *همه قیافه ها شده مثلث شکل  ، چشم ها رنگی  ، چال گونه ، بازو این هوا ، اونجا اون هوا چتونه خب ؟ معمولی باشید آدم با دیدنتون حال کنه 

اخبار از منبع (گل یاس) و این سایت مسئولیت آن را ندارد.

لیست خبرهای وبلاگ گل یاس در صفحه ی 1