روی خط خبر

لیست خبرهای وبلاگ گل یاس npn

لیست خبرهای وبلاگ گل یاس در صفحه ی 1

نغمه رضایی به زیبایی میگه:

محتاجمبه رویشی نه از این خاکبه زایشی نه از این دستبه حلقه ای نه چنین تنگبه حرمتی نه چنین پست پابندمبه سنتی که سزا نیستبه باوری که مرا نیستبه بخت، بختک سنگیبه ظلمتی که روا نیست خاموشمکه شهر خرده نگیردکه مرد خرده نگیردکه عقل خرده نگیردکه درد خرده نگیرد می پاشماز این دهان پر از شرمبه روی صورت دنیابگو که آمد و تف کردتمام هستی خود را محتاجمبه خیزشی نه از این خاکبه نغمه ای نه از این دستبه قصه ای نه چنین تلخبه باوری نه چنین پست

تعهد_

ای  آقا  آدما به مهر تو شناسنامه هاشون تعهد ندارن بعد فکر میکنین با این دو خط نوشته ی تو نت متعهد شما میمونن.آدم آینده تون با دو چشم باز و شناخت کامل تو واقعیت انتخاب کنید

به ریش نیست به ولله

مدت هاست ایستاده ام بر فراز اتفاقی که نمی افتد... رئیس اخطار داده این بار ریشات سه تیغ کنی ۴۸ ساعت اضاف خدمت میزنه...+ نوشته شده در ساعت توسط مرتضی | سلامبرای تشکر ، بازدید متقابل ، احوالپرسی و... به این وبلاگ سر نزنید.در مورد پست ها نظری داشتید بفرمایید.مطلبی رو اگر کپی کنم منبع اش رو عنوان میکنم.شما هم اگر از اینجا کپی کردید ادرس عنوان کنید.در ضمن آقا هستم!https://t.me/npn_blogfainstagram.com/npn_blogfaنوشته های پیشینBLOGFA.COM

راز_شخص

مدت هاست ایستاده ام بر فراز اتفاقی که نمی افتد... همه مون یه سری راز داریم که وقتی خدا هم یادش میاد روشو میکنه اونور خودشو به ندونستن میزنه.+ نوشته شده در ساعت توسط مرتضی | سلامبرای تشکر ، بازدید متقابل ، احوالپرسی و... به این وبلاگ سر نزنید.در مورد پست ها نظری داشتید بفرمایید.مطلبی رو اگر کپی کنم منبع اش رو عنوان میکنم.شما هم اگر از اینجا کپی کردید ادرس عنوان کنید.در ضمن آقا هستم!https://t.me/npn_blogfainstagram.com/npn_blogfaنوشته های پیشینBLOGFA.COM

نوشتن_نبودن

مدت هاست ایستاده ام بر فراز اتفاقی که نمی افتد... نوشتن از نبودنهنوشتن از نبودنهنوشتن از نبودنهنوشتن از نبودنهنوشتن از نبودنهنوشتن از نبودنه+ نوشته شده در ساعت توسط مرتضی | سلامبرای تشکر ، بازدید متقابل ، احوالپرسی و... به این وبلاگ سر نزنید.در مورد پست ها نظری داشتید بفرمایید.مطلبی رو اگر کپی کنم منبع اش رو عنوان میکنم.شما هم اگر از اینجا کپی کردید ادرس عنوان کنید.در ضمن آقا هستم!https://t.me/npn_blogfainstagram.com/npn_blogfaنوشته های پیشینBLOGFA.COM

اخبار از منبع (گل یاس) و این سایت مسئولیت آن را ندارد.

لیست خبرهای وبلاگ گل یاس در صفحه ی 1