روی خط خبر

لیست خبرهای وبلاگ Maybe loloo88

لیست خبرهای وبلاگ Maybe در صفحه ی 1

Maybe - Far far far away

تو چیزیو نباختی ، حداکثر یه دلتنگیه بعضی وقتا ، تو کسیو داشتی و داری ، ولی من باختم ، چون کسیو جز تو نداشتم ، کسیو دوست نداشتم ، فقط بلد نبودم چکار کنم ، راهی ک نداشت ولی خب 

Maybe -

تنها چیزی ک فهمیدم اینه ک اگر حس کردی کسی رو دوس داری قبل اینکه حسش عمیق شه باید گورتو گم کنی ، چون تو زندگی من جز از دست دادن چیزی معنا نداره 

اخبار از منبع (Maybe) و این سایت مسئولیت آن را ندارد.

لیست خبرهای وبلاگ Maybe در صفحه ی 1