روی خط خبر

زبان آموزان آزاد iwillteachyouenglish

اخبار از منبع زبان آموزان آزاد در صفحه 1 از 1 در شماره این سایت 3 اخبار از منبع زبان آموزان آزاد ثبت شده

preface :: زبان آموزان آزاد

In his name... Do you want to learn English well?  Are you also looking for a shortcut to it? Here we teach you English properly and share our experiences with you. Learning is a skill and it can be improved. All you need is practice more and more; use it or lose it. There are 4 major skills that a learner of a foreign language needs for a complete communication : listening, reading, speaking and writing. Lets review them briefly; ادامه مطلب

عنوان دومین مطلب آزمایشی من :: زبان آموزان آزاد

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد. زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است. همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، ر...

عنوان اولین مطلب آزمایشی من :: زبان آموزان آزاد

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد. مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار! اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند. همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی اس...

اخبار از منبع (زبان آموزان آزاد) و این سایت مسئولیت آن را ندارد.

اخبار از منبع زبان آموزان آزاد در صفحه 1 از 1 در شماره این سایت 3 اخبار از منبع زبان آموزان آزاد ثبت شده