روی خط خبر

لیست خبرهای وبلاگ آرامش با خدا hosna79

لیست خبرهای وبلاگ آرامش با خدا در صفحه ی 2

خدا عشق است ... :: آرامش با خدا

خداوند عشق است عشقی که بعد از نفوذ به درون ما ؛ نرم می کند ، ناب می کند ،  تازه می کند ، بازسازی می کند، و درون آدمی را دگرگون می کند.  نیروی اراده ،  انسان را دگرگون نمی کند زمان  انسان را دگرگون نمی کند. بلکه عشق است که متحول می کند! زیرا ؛  عشق ، خداوند است و خداوند عشق

هیاهوی زندگی ... :: آرامش با خدا

در هیاهوی زندگی دریافتم ... چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالیکه گویی ایستاده بودم !  چه غصه هایی که فقط به سپیدی مویم حاصل شد در حالیکه قصه کودکانه اى بیش نبود ! دریافتم کسی هست که ...  اگر بخواهد میشود !  و اگر نخواهد نمی شود !  به همین سادگی . . 

خدا همین جاست ... :: آرامش با خدا

خدا همین جاست؛ نیازی به سفر نیستخدا همان گنجشکی است که صبح برای تو می خواند ...خدا در دستان مردی است که نابینایی را از خیابان رد می کند ...خدا در اتومبیل پسری است کهمادر پیرش را هر هفته برای درمان به بیمارستان می برد ...خدا در جمله ی عجب شانسی آوردم است ...خدا خیلی وقت است که اسباب کشی کرده و آمده نزدیک من و تو ...خداوند کلیدهای گنجینه های خویش را در دستان تو گذاشته است ...چرا که به تو اجازه داده است که از او بخواهیپس هرگاه بخواهی می توانی درهای نعمتش را با دعا بگشاییو ریزش باران رحمتش را طلب ک...

تقدیر ... :: آرامش با خدا

باور کن ... در تقدیر هر انسانی معجزه ای ازطرف خدا تعیین شده که قطعأ در زندگی، در زمان مناسب نمایان خواهد شد! یک شخص خاص یک اتفاق خاص یا یک موهبت خاص منتظر اعجاز خدا در زندگیت باش، بدون ذره ای تردید! زندگی درست مثل نقاشی کردن است خطوط را با امید بکش اشتباهات را با آرامش پاک کن قلم مو را در صبر غوطه ور کن و با عشق رنگ بزن ...

اخبار از منبع (آرامش با خدا) و این سایت مسئولیت آن را ندارد.

لیست خبرهای وبلاگ آرامش با خدا در صفحه ی 2