روی خط خبر

لیست خبرهای وبلاگ کاربرد آمار فضایی amarfazaei

لیست خبرهای وبلاگ کاربرد آمار فضایی در صفحه ی 1

واژه جادویی!!

آن کدام واژه است که نیازی به واژه دیگری برای موفقیت در دوران پژوهشگری نیست؟ کدام واژه است که می تواند شما را قهرمان میدان کند؟آن واژه جادویی چیزی نیست به جز واژه "انتخاب".زندگی پژوهشی ما حاصل جمع انتخاب های آگاهانه یا ناخودآگاهانه است. وقتی بتوانید روند................ادامه مطلب در کتاب معجون پژوهشگریتالیف: سعید جوی زاده، علیرضا احمدیان، مژگان صداقتتلفن فروش: 09382252774نشر آکادمیک- 1398کتاب, معجون, پژوهشگری, کتاب معجون پژوهشگری, پژوهش, موسسه, چشم انداز, سعید جوی زاده, علیرضا احمدیان, مژگان صداق...

سخت‌کوشی

از دوران کودکی مرتب به شما گفته اند که باید سخت کوش باشید و تلاش کنید؛ ولی تابه حال از خودتان نپرسیده اید که این تلاش و سخت کوشی چند ساعت در روز است. طبق تحقیقات دانشگاه استندفورد در سال 2014 در 144 کشور جهان به این نتیجه رسیدند که کسانی که در طول هفته 35 ساعت کار می کنند،   

علت و معلول !

افکار شما علت های شما و کارهایی که انجام می دهید معلول های شما هستند. یک پژوهشگر باید علت ها خود را دست کاری کند نه معلول ها.بعضی از پژوهشگران را می بینیم که دست به هر پژوهشی که می زنند موفق نمی شوند آن ها نمی دانند که  

شجاعت می‌خواهد !

یک پژوهشگر باید شجاعت داشته باشد. پژوهشگر باید شجاعت این را داشته باشد، که آن ایده هایی که در ذهن دارد، پیاده کند و به دنبال رؤیاهای خود برود. یک پژوهشگر می تواند در حسرت رؤیاهایش بمیرد و در گوشه سرزمین    

مغز شما انبار نیست !

برای بایگانی فکرها طراحی نشده است. هر چیزی که به ذهن شما می رسد انجامش دهید و بایگانی نکنید و قفسه های بایگانی را خراب کنید اگر یک پژوهشگر ذهن خود را انبار از فکرها نکند یک اتفاق خوب برای او می افتد. البته قبل از اینکه فکری به ذهن شما برسد ابتدا نگهبانی را جلوی درب ورودی ذهن خود قرار دهید که آن فکر بد وارد ذهن شما نشود که بعد مجبور باشید آن را انجام دهید.تحقیقات گسترده ای نشان دهنده آن است که اگر فکری را که به ذهن شما برسد انجامش ندهید و دست به انبار آن بزنید ذهنی ...........................ادام...

اخبار از منبع (کاربرد آمار فضایی ) و این سایت مسئولیت آن را ندارد.

لیست خبرهای وبلاگ کاربرد آمار فضایی در صفحه ی 1