روی خط خبر

لیست خبرهای وبلاگ حکایات حکیمانه 30arg

لیست خبرهای وبلاگ حکایات حکیمانه در صفحه ی 1

ارزنده ترین زینت زن طبخ کباب است

ارزنده ترین زینت زن طبخ کباب است ! ای زن به تو از شوهرت این گونه خطاب است⚘ارزنده ترین زینت زن طبخ کباب استهر چند که تعظیم به مخلوق روا نیستتعظیم به شوهر بکنی عین ثواب استبد نیست که از غر زدنت نیز بکاهیمخصوصاً اگر شوهرت اعصاب خراب استتا وصله ی پوشاک تو معلوم نباشدچادر به سرت کن که مهم حفظ حجاب استهر زن که نوازش نکند شوهر خود رابدجور پس از مرگ گرفتار عذاب استاز شوهرش آن زن که اطاعت ننمایداز دوزخیانی ست که در قیر مذاب استاحسنت بر آن زن که همان اوّل صبحیرختش همگی شسته و بر روی طناب استباید قفس از جن...

۲۰۰۰۰۱ زن خیابانی چه می‌کنید؟!!

       ۲۰۰۰۰۱ زن خیابانی چه می کنید؟!!   👇👇👇👇زن: مگه اینجا مدرسه ی دولتی نیست؟!مدیر: اگه دولتی نبود که می گفتم 4 میلیون تومن بریز!زن: آقا! آخه مدارس دولتی نباید شهریه بگیرن.مدیر: این که شهریه نیس.اسمش همیاریه!!!زن: اسمش هر چی هست...تلویزیون گفته به همه ی مدارس بخشنامه شده که مدارس دولتی هیچ گونه وجهی نمی تونن دریافت کنن.مدیر: خب برو اسم بچت رو توو تلویزیون بنویس!!این قدر هم وقت منو نگیر!زن: آقای مدیر! من دو تا بچه یتیم دارم! آخه از کجا بیارم؟!!مدیر: خانم محترم!وقتی وارد اینجا شدی رو تابلوش ن...

ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ

ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﺧﺪﺍﯼ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﯿﻮﻩ ﺯﻧﯽ 83 ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﻡ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﺎ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺯ ﻧﺸﺴﺘﮕﯽﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ . ﺩﯾﺮﻭﺯ ﯾﻚ ﻧﻔﺮ ﻛﯿﻒ ﻣﺮﺍ ﻛﻪ 100 ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﺩﺯﺩﯾﺪ . ﺍﯾﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻮﺩ ﻛﻪﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮﺝ ﻣﯽ ﻛﺮﺩﻡ . ﯾﻜﺸﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻋﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻦ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺎﻡ ﺩﻋﻮﺕ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻡ . ﺍﻣﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ ﭘﻮﻝ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﺨﺮﻡ .ﻫﯿﭻ ﻛﺲ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﻮﻝ ﻗﺮﺽ ﺑﮕﯿﺮﻡ . ﺗﻮ ﺍﯼ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﻣﻦﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﻚ ﻛﻦ ...ﻛﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﺶ ﻧﺸﺎﻥﺩﺍﺩ . ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ...

معیار حق و باطل چیست؟

 معیار حق و باطل چیست؟گالیله در جریان محاکمه اش جمله جالبی گفت: فرض کنید که شما ساعتی را به دوست خود هدیه کنید و دوست شما خوشحال شود.اما به او بگویید: از این ساعت استفاده نکن، بلکه هر وقت خواستی زمان را بدانی، بیا و از خود من بپرس.با این حرف هدیه شما تمام اثرش را از دست می دهد و تبدیل به وزر و وبالی بر دوش دوست شما می شود. گالیله به روحانیان کلیسا گفت:شما روحانیان چنین وضعی برای ما درست کرده اید.از سویی می گویید: بزرگ ترین نعمتی که خدا به شما هدیه کرده است، عقل است.از سویی می گویید:تمام حقایق را...

مثبت یا منفى؟

مثبت يا منفى؟ @RokkoRast🍂پرفسورحسابی می گفت:🔸ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ی ﺗﺤﺼﻴﻼﺗﻢ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺩﺭ ﻳک ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻭهی ﺑﺎ يک دﺧﺘﺮ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎیی ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ﻭ ﻫﻤﻴﻨ ﻄﻮﺭ ﻓﻴﻠﻴﭗ، ﻛﻪ نمی شناختمش ﻫﻤﮕﺮﻭﻩ ﺷﺪﻡ.  ﺍﺯ ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ: ﻓﻴﻠﻴﭗ ﺭﻭ  می شناسی؟  ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ﮔﻔﺖ:ﺁﺭﻩ، ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺴﺮی ﻛﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻠﻮﻧﺪ ﻗﺸﻨگی  ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺭﺩﻳﻒ ﺟﻠﻮ میشینه.  گفتم: نمی دﻭﻧﻢ ﻛﻴﻮ میگی.ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺵ ﺗﻴﭗ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﻭ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﻴکی ﺗﻨﺶ می کنه. ﮔﻔﺘﻢ: بازم نفهميدم ﻣﻨﻈﻮﺭﺕ ﻛﻴﻪ؟  ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺴﺮی ﻛﻪ ﻛﻴﻒ ﻭ ﻛﻔﺸﺶ رو ﻫﻤﻴﺸﻪ با هم ﺳﺖ می کنه. ﺑﺎﺯﻡ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻡ ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ کی ﺑﻮﺩ! ﻛﺎﺗﺮﻳﻨ...

این سیاست است!

این سیاست است!روزی عده ای به اصرار از چرچیل خواستند که سیاست را تعریف کند.چرچیل به ناچار دایره ای کشید و خروسی در آن انداخت.گفت: خروس را بدون آن که از دایره خارج شود، بگیرید.این عده هر چه تلاش کردند نتوانستند و خروس از دایره بیرون می رفت.آخر از چرچیل خواستند که این کار را خود انجام دهد.چرچیل خروسی دیگر کنار خروس اول گذاشت و این دو شروع به جنگیدن کردند!آن گاه چرچیل دو خروس را از گردن گرفت و بلند کرد ، و در پاسخ گفت: این سیاست است!#هزارویک_حکایت

درسی از ادیسون

درسي از اديسون🔰🔰اديسون در سنين پيري پس از اختراع لامپ يکي از ثروتمندان آمريکا به شمار مي رفت و درآمد سرشاري را تمام و کمال در آزمايشگاه مجهزش که ساختمان بزرگي بود هزينه مي کرد. اين آزمايشگاه بزرگ ترين عشق پيرمرد بود.هر روز اختراعي جديد در آن شکل مي گرفت تا آماده بهينه سازي و ورود به بازار شود. در همين روزها بود که نيمه هاي شب از اداره آتش نشاني به پسر اديسون اطلاع دادند آزمايشگاه پدرش در آتش مي سوزد  و حقيقتا کاري از کسي بر نمي آيد و تمام تلاش ماموران فقط براي جلوگيري از گسترش آتش به ساير ساخت...

روز قلم📚✒️

روز قلم📚✒️روز قلم که روز بزرگ سخنوری استروز سپاس و دانش و اندیشه پروری استهر ملّتی که قدر و مقام قلم شناختشایستۀ بزرگی و شایان سروری استدر سایۀ قلم بتوان یافت قسط و عدلزیرا اساس معرفت و دادگستری استبا همّت قلم، سخن و علم، زنده اندچون در زمانه حافظ مهر و برابری استباشد قلم اگر به مَثل جوهر وجودصاحب قلم به رستۀ ایّام گوهری استبشکسته بهتر آن قلم و دست کز ریادر کار سودجویی و رنگ و مزوّری استزیرا چو افتاد به دستِ قلم به مزددر خدمت خیانت و جور و ستمگری استدر راه راست آن که قلم زد، ز پاکی استو آن کاو ...

اما این کجا و آن کجا!

اما این کجا و آن کجا! عده ای سرب و گلوله, عده ای میلیاردهاهر دو تا خوردند اما این کجا و آن کجا!این یکی از سوز ترکش آن یکی هم در سوناهر دو می سوزند اما این کجا و آن کجا!عده ای بر روی مین و عده ای بر بال قوهر دو خوابیدند اما این کجا و آن کجا!این یکی بر تخت ماساژ آن یکی بر ویلچرشهر دو  آرام اند اما این کجا و آن کجا!این یکی در عمق دجله, آن یکی آنتالیاهر دو در آب اند اما این کجا و آن کجا!این یکی با گاز خردل, آن یكی با گاز پارسهر دو می سازند اما این کجا و آن کجا!عده ای کردند کار و عده ای بستند بارهر د...

پاسخ عمربن عبدالعزیز به حاکم خراسان

پاسخ عمربن عبدالعزیز به حاکم خراسان خدا محمد را برانگیخته پیامبر خاتَم نه پیامبر خاتِن!"در زمان خلافت عمربن عبدالعزیز،حاکم خراسان به وی نوشت:مردم خراسان به قبول اسلام هجوم آورده اند و در نتیجه اسلام آوردن آنان مبلغ جزیه که از آن ها وصول می شد، از صندوق بیت المال کسر می شود. اجازه دهید هر کدام ختنه نیستند، اسلام او را قبول نکنیم تا پول نقد جزیه را از او اخذ کنیم.عمربن عبدالعزیز در پاسخ نوشت:ای بی مادر! خدا محمد را برانگیخته پیامبر خاتَم و نه پیغمبر خاتِن!" ( سروش مقدس و وادی ایمن، میرزا خلیل کمره...

اخبار از منبع (حکایات حکیمانه ) و این سایت مسئولیت آن را ندارد.

لیست خبرهای وبلاگ حکایات حکیمانه در صفحه ی 1