روی خط خبر

لیست خبرهای وبلاگ 📝زنـدگیـ مِـموهـآیـ یکـ عـدد پَـشـتوک📝 14h

لیست خبرهای وبلاگ 📝زنـدگیـ مِـموهـآیـ یکـ عـدد پَـشـتوک📝 در صفحه ی 1

پـوووفـ

نمیدونم بابام در مورد من چه فکری میکنه که نمیدونه اگه کنترل زیر من باشه میتونم حسش کنم و نیاز به سوال نیست :/ینی واقن فک میکنن من چیم؟

پـلـشـتـ بآزیـ

با قیزبوغانم داشدیم خاطراتمونو تجدید میکردیم، ینی تجدید خاطره میکردیمسارا منو یاد اون روز انداخ که باعث شادی روح معلم و بچه ها شدمالبته همیشه میشما جلوییم که ملقب به غلامه خیلی دو رو بود و منم از این ویژگی متنفرمممبه رفیقاش نامردی کرده بود منم تقریبن با دوستاش دوستم اما رفیق نیسممنم ازش عصابم خورد بودسرکلاس علوم بودیمو با معلممون ملقب به کیویکیوی جونم داش درس میداد منم که عصابم خورد به فکر خنک کردن دلم بودمواسه اینک پاهامو تکیه بدم به میز ، میز جلومو کشیدم سمت خودمغلامم فک کرد بازیم گرفده کشید س...

امـشبـ دل منـ هوس رطـب کردهـ

همش تقصیر این ساراس اون انداخته تو دهنمافتاده تو دهنم هی قر میدم میخونم:امشب دل من هوس رطب کردهبعد چشمامو کج کوله میکنمیا مثلن اون روز این آهنگ شیک و پیک میرفتم جلوی مامانم میخوندم:تو رو دیده رد داده قلبممم نباشی میمیرم حتمننن(به مامانم اشاره میکردم اینجا با حس میخوندم)آخه یه جایی از قلبمو زدی که نزده بود هیشکی قبلن(با دستم تفنگ درس میکردم میزدم رو قلبم)​​​​​​دلم میخاد یه جای شیکو پیکو تو باشی منو یه موزیک هیتو(اینجا به دور ور اشاره میکردم چشامو چپ)زبونم بگیره بگم میخامت میمیرم من بی بی بی تو(صو...

بـآز مـنو کـآشتـی

اینایی که شکست عشقی میخورن این متن ها رو از کجا میارن که دل آدمو کباب میکنه؟من که هرچی به خودم فشار میارم فقط این شعره یادم میاد:"باز منو کاشتی رفتیتنها گذاشتی رفتیدروغ نگم بجز منیکی دیگه داشتی رفتی"!

طرز تهـیه چـآی و خـرمآ

خب اینم هم نوعی دیگر از اسگل بازیامون :دستورعمل و طرز تهیه ی چای همراه با خرما و گردوی خوشمزهگوینده: سارا خله ی خودم نویسنده:بازم سارا خله خودم تهیه کننده و کارگردان: خوده خلم تنظیم کننده : بازم خودهخلم​​​​​برا​​​​​ی فیض بردن از این فایل صوتی زیبا   اینجا  کلیک کنید​​​​​​

سـزآیـ اعـمـآل گـودزیـلا و خـر

​​​​سجاد جووونم مرسیییی که انتقام منو گرفتیو کوفتشون کردی( مخصوصن اون علی گودزیلا و نازی خر)و اینجاس که هسدی میفرماید این است سزای اعمال کسی که نمی گوید به سینما می رود هرکس همچین گناهیی مرتکب شد سجاد را بر او نازل میکنم سوره سزای اعمال گودزیلایان و خران ، آیه هسدی

اسـمـ شـوخَـر خـوشـمـلـمـ

خب میخام خبری که هم اکنون به دستم رسید رو اعلام کنمباااااااوررررتووووون میشه اسم عشقمو نمیدونسممن چنقده خنگمخاله دوماد میگ نمیخای اسمشو بدونیو من تازه فهمیدم اسم شوهرمو نمیدونماز اوووووون بدترررررررربابای داماد ینی پدرشوهر عزیز تر از جانمشیش تا بچه میخاد و اگه دختر باشن ینی ...حتی نمتونم به زبون بیاررررمممینی شیش تا خاهرشوهرپوووف راسی بازم اسمشو یادم رف بگماسمش آقا امیرحسینه  

اخبار از منبع (📝زنـدگیـ مِـموهـآیـ یکـ عـدد پَـشـتوک📝) و این سایت مسئولیت آن را ندارد.

لیست خبرهای وبلاگ 📝زنـدگیـ مِـموهـآیـ یکـ عـدد پَـشـتوک📝 در صفحه ی 1

× ×