روی خط خبر

منبع: ziiimaaa
امتیاز: 5 5

نیمه شب از وبلاگ منه محکم ziiimaaa

نیمه شب

شاید طلاق بینمون اتفاق بیوفته ..این مرد نمیدونه که اگه آبروشو بردم چون بی دلیل خودشو مادرش به من بهنان زدن ..چون بعداز اینکه مادرش با وقاحت تمام گفت بعضی ها نماز روزم به زور میگیرن .. وبار بعد گفت دینو ایمانشونو گذاشتن زمین..وهزار حرف که مثه پتک خورد تو سرم  ..حاضر بودم تا یکی دوروز بشنوم که تند رفتن ...از شوهرم عذر خواهی بشنوم !اینکه به ناحق حرف زده ..اما نه تنها نگفت بلکه گفت کم شنیدی وباید میزدن تو دهنت ! مگه من چی گفتم ؟ گفتم تو این فیلم پدرو پادر باوجود مذهبی بودن برای گرفتن دختره شرط چادر نذاشتن ودختر رو هپونطور که بود قبول کردن !شاید دارم به پایان یه زندگی مثلا مشترک کوفتی میرسم که از اول تا اخرش غم بودو اشک و دخالت..واگه گاها شادی بود به خاطر صبوری هام بود

شاید طلاق بینمون اتفاق بیوفته ..این مرد نمیدونه که اگه آبروشو بردم چون بی دلیل خودشو مادرش به من بهنان زدن ..چون بعداز اینکه مادرش با وقاحت تمام گفت بعضی ها نماز روزم به زور میگیرن .. وبار بعد گفت دینو ایمانشونو گذاشتن زمین..وهزار حرف که مثه پتک خورد تو سرم ..حاضر بودم تا یکی دوروز بشنوم که تند رفتن ...از شوهرم عذر خواهی بشنوم !اینکه به ناحق حرف زده ..اما نه تنها نگفت بلکه گفت کم شنیدی وباید میزدن تو دهنت ! مگه من چی گفتم ؟ گفتم تو این فیلم پدرو پادر باوجود مذهبی بودن برای گرفتن دختره شرط چادر نذاشتن ودختر رو هپونطور که بود قبول کردن !شاید دارم به پایان یه زندگی مثلا مشترک کوفتی میرسم که از اول تا اخرش غم بودو اشک و دخالت..واگه گاها شادی بود به خاطر صبوری هام بود

در صورتیکه پست با عنوان نیمه شب دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.