روی خط خبر

منبع: ziiimaaa
امتیاز: 5 5

و من ... از وبلاگ منه محکم ziiimaaa

و من ...

بازهم شکست و نرسیدن ...بازهم صبوری باز هن نیاز به تلاش .... باز هم رومو زیاد کردنو جنگیدن..آی خدا چی کنم ....چی کنم برسم چی کنم آروم بگیرم ....من یه بنده ای که ابان میره 29 چندساله دارم برای کار می جنگم ... ولی تهش چی میشه هیچی !دوباره باید بشیننم پای درس ...باید به شدت بخونم...باید سگ دو بزنم .... کتابخونه خونه کتابخونه خونه .....خداجون رحم کن ....بهم رحم کن .... نفسم بنده تو این ازمون کوفتی قبول نشدم ..میدونی دوس ندارم بگمم اگه قبول می شدم ال وبل میشد ...دوس ندارم حرف بزنم دیگه ....مثه اینکه بهتره از همه چی در بیامو خودمو برای یه هدف بزرگ وقف کنم ....دیگه نه به خونه کار داشته باشم نه به اینستا نه به دیوار ...فقط یه دونه تلگرام اونم برای کار ....که اگه راه داشته باشه یه نرم افزار دیگه نصب کنم .... باید محکم بشمو شروع بکنم ...نمی دونم خدا چی برام رقم زده 

بازهم شکست و نرسیدن ...بازهم صبوری باز هن نیاز به تلاش .... باز هم رومو زیاد کردنو جنگیدن..آی خدا چی کنم ....چی کنم برسم چی کنم آروم بگیرم ....من یه بنده ای که ابان میره 29 چندساله دارم برای کار می جنگم ... ولی تهش چی میشه هیچی !دوباره باید بشیننم پای درس ...باید به شدت بخونم...باید سگ دو بزنم .... کتابخونه خونه کتابخونه خونه .....خداجون رحم کن ....بهم رحم کن .... نفسم بنده تو این ازمون کوفتی قبول نشدم ..میدونی دوس ندارم بگمم اگه قبول می شدم ال وبل میشد ...دوس ندارم حرف بزنم دیگه ....مثه اینکه بهتره از همه چی در بیامو خودمو برای یه هدف بزرگ وقف کنم ....دیگه نه به خونه کار داشته باشم نه به اینستا نه به دیوار ...فقط یه دونه تلگرام اونم برای کار ....که اگه راه داشته باشه یه نرم افزار دیگه نصب کنم .... باید محکم بشمو شروع بکنم ...نمی دونم خدا چی برام رقم زده

در صورتیکه پست با عنوان و من ... دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.