روی خط خبر

منبع: ziiimaaa
امتیاز: 5 5

غمنامه2 از وبلاگ منه محکم ziiimaaa

غمنامه2

فقط از خدا میخوام نجاتم بده ....اینارو نوشتم که هر روز و هر شب یادم باشه که باعث نشه مثه احمقا باهاش خوب بشم...به کسی که می رفته تو دستشویی پشت گوشی می گفته عاشقتمبه کسی که جلوی خواهرش دست دختر ه رو گرفته پس پشت سرش تو تنهایی چی می کرده ..وای به حال مادرشوهرم... وای به حالش... ازش نمی گذرم ...ازش نمی گذرم ...

فقط از خدا میخوام نجاتم بده ....اینارو نوشتم که هر روز و هر شب یادم باشه که باعث نشه مثه احمقا باهاش خوب بشم...به کسی که می رفته تو دستشویی پشت گوشی می گفته عاشقتمبه کسی که جلوی خواهرش دست دختر ه رو گرفته پس پشت سرش تو تنهایی چی می کرده ..وای به حال مادرشوهرم... وای به حالش... ازش نمی گذرم ...ازش نمی گذرم ...

در صورتیکه پست با عنوان غمنامه2 دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.