روی خط خبر

منبع: zardkooh
امتیاز: 5 5

داشکسان سرزمین طلا از وبلاگ طلای کردستان zardkooh

داشکسان سرزمین طلا

داشکسن جمع از دو کلمه(( داش)) به معنی سنگ و ((کسن ))عبارت است از شخصی که شئ یا چیزی را ببرد ...نهایتاّ داشکسن یعنی سنگ بر....و این اسم دلالت دارد برشغل سابق مردم این قریه. 

داشکسن جمع از دو کلمه(( داش)) به معنی سنگ و ((کسن ))عبارت است از شخصی که شئ یا چیزی را ببرد ...نهایتاّ داشکسن یعنی سنگ بر....و این اسم دلالت دارد برشغل سابق مردم این قریه.

در صورتیکه پست با عنوان داشکسان سرزمین طلا دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.