روی خط خبر

  • zahramoosapour
  • زهرا موسی پور فومنی_ شاعر شهر تندیس ها

منبع: zahramoosapour
امتیاز: 5 5

زهرا موسی پور فومنی_ شاعر شهر تندیس ها از وبلاگ زهرا موسی پور فومنی_ شاعر شهر تندیس ها zahramoosapour

زهرا موسی پور فومنی_ شاعر شهر تندیس ها

وقتی که خدا هم از غمت بی خبر استتنهایی و دل به هیچ بستن، ضرر استلذّت ببر از هر آن چه داری ای دوستتردید نکن که زندگی یک هنر است#زهرا_موسی_پور_فومنی

وقتی که خدا هم از غمت بی خبر استتنهایی و دل به هیچ بستن، ضرر استلذّت ببر از هر آن چه داری ای دوستتردید نکن که زندگی یک هنر است#زهرا_موسی_پور_فومنی

در صورتیکه پست با عنوان زهرا موسی پور فومنی_ شاعر شهر تندیس ها دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×