روی خط خبر

منبع: yazahra7672
امتیاز: 5 5

اطلاعات به چه معناست ؟ از وبلاگ فناوری اطلاعات و ارتباطات yazahra7672

اطلاعات به چه معناست ؟

اطّلاع یا معلومات (به فارسی افغانستان) یاآگاهی رسانی[نیازمند منبع] در کوتاه ترین تعریف، «داده های پردازش نشده» است. داده ها (بهانگلیسی: data) مواد خام بِالقوه معنی داری هستند که ما آن ها را در راستای شناخت و فهم هر مفهوم مادی یا غیر مادی، به واسطه روش های پژوهشی، و با استفاده از ابزارهای شناختی به دست می آوریم. داده، یک شرح مقدماتی از یک پدیده، اتفاق، فعالیت یا تعاملات است که ثبت شده است، دسته بندی شده و ذخیره شده است؛ اما سازماندهی نشده و برای یک منظور مشخص آماده نشده است. داده ها عناصر اصلی اطلاعات هستند. داده ها در صورتی به اطلاعات، تبدیل می شوند که افراد بخواهند برای درک بیشتر از آن ها استفاده کنند. اطلاعات، داده های خلاصه ای هستند که گروه بندی، ذخیره، پالایش و سازماندهی شده اند تا بتوانند معنی دار شوند. اطلاعات زمانی ارزش پیدا می کنند که برای یک بُعد خاص، یک فرد خاص، یک هدف خاص و در زمان خاص گردآوری و آماده شوند، لذا اطلاعاتی که برای یک مدیر، جنبه اطلاعاتی دارد، برای مدیر دیگر ممکن است اصلاً ارزشی نداشته باشد.

اطّلاع یا معلومات (به فارسی افغانستان) یاآگاهی رسانی[نیازمند منبع] در کوتاه ترین تعریف، «داده های پردازش نشده» است. داده ها (بهانگلیسی: data) مواد خام بِالقوه معنی داری هستند که ما آن ها را در راستای شناخت و فهم هر مفهوم مادی یا غیر مادی، به واسطه روش های پژوهشی، و با استفاده از ابزارهای شناختی به دست می آوریم. داده، یک شرح مقدماتی از یک پدیده، اتفاق، فعالیت یا تعاملات است که ثبت شده است، دسته بندی شده و ذخیره شده است؛ اما سازماندهی نشده و برای یک منظور مشخص آماده نشده است. داده ها عناصر اصلی اطلاعات هستند. داده ها در صورتی به اطلاعات، تبدیل می شوند که افراد بخواهند برای درک بیشتر از آن ها استفاده کنند. اطلاعات، داده های خلاصه ای هستند که گروه بندی، ذخیره، پالایش و سازماندهی شده اند تا بتوانند معنی دار شوند. اطلاعات زمانی ارزش پیدا می کنند که برای یک بُعد خاص، یک فرد خاص، یک هدف خاص و در زمان خاص گردآوری و آماده شوند، لذا اطلاعاتی که برای یک مدیر، جنبه اطلاعاتی دارد، برای مدیر دیگر ممکن است اصلاً ارزشی نداشته باشد.+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۸ ساعت 11:22 توسط فاطمه | نوشته های پیشینپیوندهاBLOGFA.COM

در صورتیکه پست با عنوان اطلاعات به چه معناست ؟ دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.