روی خط خبر

 درخواست حذف مطلب

منبع: waitamoment
امتیاز: 5 5

دنده عقب و جلو ماشین زمان از وبلاگ دنده عقب و جلو ماشین زمان waitamoment

دنده عقب و جلو ماشین زمان

دیو تنبلی معمولا خیلی در پیش ها حلول می کند نمی دانم ه یا ح به هر حال همان ظهور می کند بچه مهربانی در حق خودم بودم در این چند ساعت وگرنه همین پنج تا درس را هم نمی خواندم چه نکته های بی جایی یعنی اقایان خودشان به این عمل می کنند همه ی فلک دست به دست هم داده تا من پنج تا باقی مانده را نخوانم خانه دعواست همان کار و مشغله همیشگی که پشت در رها نمی شوند کسی درک نمی کند نجیب زاده امتحان نهایی دینی دارد مادر هم از ترس دانشگاه و خنک شدن جگرش دعوایی جانانه راه انداخته راهبرد پدر هم مرموزانه است برادرم مانند همیشه دادش بر هواست هیچ گاه شریک نباشید جز در زندگی مشترک به هر حال تا سه یا چهار بیدارم به لطف کولر اتاق از نظر سرمایشی بی نظیر است اما مدتی ایست که مادر جان گیر فرموده که کمی به سمت اتاق خودش مایل باشد من هم به هزار زحمت بعد از چند هفته تحمل کردن گرما به مرادم رسیدم با مامان درگیرم  هر سال با تابستان گرمای بی سابقه یی به اتاقم می اید در مورد این دو عروسک دل ربا باید شرح نوشت در یک کلام دوست بچگی هستند البته همین دو تا نیستند از این دو تا بیشترند به مرور زمان معرفی می کنم اسم گوزن پشی ایست و گوسفند مل مل خودم قبل ها این عکس گذاشتن ها ی این چنینی در وبلاگ را لوس بازی می دانستم اما احمق بودم خوب خاطره می شوند ادم که در دفتر خاطراتش همچین عکس هایی ندارد دو روز است که کارم شده پر کردن مخزن کولر زورم می گیرد که زیر بادش نباشم اما چه کسی از پس قلدری های مادرش بر می اید که من بر روی دستش بزنم یک ساعت است در تدراک این خاطره تاریخی ام و حال باید برگردم به درس دینی نا محترم این ساعتی را که می بینید دیروز یک ساله شد چه مرارت ها بردم برای خریدنش خوب زنگ می زند سبز دوست داشتنی ام و این هم پنجره ی عزیزم که غروب ها اسمان را دیدنی تر می کند حس خوبی دارم با این که در خانه دعواست در این یک ساعت می توانستم درس بخوانم به وبلاگ سر زدم برایم دعا کنید راستش در این چند وقت با هیچ کس این قدر صمیمی نبودم به لطف فضای مجازی وگرنه من که دوستی ندارم جز این وبلاگ کمی بهش دل بسته شدم 

دیو تنبلی معمولا خیلی در پیش ها حلول می کند نمی دانم ه یا ح به هر حال همان ظهور می کند بچه مهربانی در حق خودم بودم در این چند ساعت وگرنه همین پنج تا درس را هم نمی خواندم چه نکته های بی جایی یعنی اقایان خودشان به این عمل می کنند همه ی فلک دست به دست هم داده تا من پنج تا باقی مانده را نخوانم خانه دعواست همان کار و مشغله همیشگی که پشت در رها نمی شوند کسی درک نمی کند نجیب زاده امتحان نهایی دینی دارد مادر هم از ترس دانشگاه و خنک شدن جگرش دعوایی جانانه راه انداخته راهبرد پدر هم مرموزانه است برادرم مانند همیشه دادش بر هواست هیچ گاه شریک نباشید جز در زندگی مشترک به هر حال تا سه یا چهار بیدارم به لطف کولر اتاق از نظر سرمایشی بی نظیر است اما مدتی ایست که مادر جان گیر فرموده که کمی به سمت اتاق خودش مایل باشد من هم به هزار زحمت بعد از چند هفته تحمل کردن گرما به مرادم رسیدم با مامان درگیرم  هر سال با تابستان گرمای بی سابقه یی به اتاقم می اید در مورد این دو عروسک دل ربا باید شرح نوشت در یک کلام دوست بچگی هستند البته همین دو تا نیستند از این دو تا بیشترند به مرور زمان معرفی می کنم اسم گوزن پشی ایست و گوسفند مل مل خودم قبل ها این عکس گذاشتن ها ی این چنینی در وبلاگ را لوس بازی می دانستم اما احمق بودم خوب خاطره می شوند ادم که در دفتر خاطراتش همچین عکس هایی ندارد دو روز است که کارم شده پر کردن مخزن کولر زورم می گیرد که زیر بادش نباشم اما چه کسی از پس قلدری های مادرش بر می اید که من بر روی دستش بزنم یک ساعت است در تدراک این خاطره تاریخی ام و حال باید برگردم به درس دینی نا محترم این ساعتی را که می بینید دیروز یک ساله شد چه مرارت ها بردم برای خریدنش خوب زنگ می زند سبز دوست داشتنی ام و این هم پنجره ی عزیزم که غروب ها اسمان را دیدنی تر می کند حس خوبی دارم با این که در خانه دعواست در این یک ساعت می توانستم درس بخوانم به وبلاگ سر زدم برایم دعا کنید راستش در این چند وقت با هیچ کس این قدر صمیمی نبودم به لطف فضای مجازی وگرنه من که دوستی ندارم جز این وبلاگ کمی بهش دل بسته شدم 

  • نجیب زاده بی بند بار
  • سه شنبه ۲ خرداد ۹۶
  • ۲۳:۳۶

در صورتیکه پست با عنوان دنده عقب و جلو ماشین زمان دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.