روی خط خبر

منبع: tourajatef
امتیاز: 5 5

ناخدای عشق - کودکانه از وبلاگ ناخدای عشق tourajatef

ناخدای عشق - کودکانه

کودکانه / تورج عاطف                                   روزگار کودکی  نسل من چون ترانه " کودکانه " فرهاد بود . حکایت  توپ, کاغذ رنگی ,یاس جانماز مادر بزرگ, برق کفش جفت شده تو گنجه , ستاره ساختن با دولک و.... و بی گمان با قصه بود. قصه های روزگار ما زیاد بودند یا روزگار کودکی ما پر قصه بود ؟ شاید شهری که پر از آدم واقعی و باغچه و صدای پرنده ها و بازی بچه ها توی کوچه و نفس گرم مادر بزرگها و درهای رنگارنگ قدیمی و دیوارهای کاهگلی و شاید آجری داشت می توانست قصه های فراوانی را  از قلم  مهدی آذر یزدی  ها وصمد بهرنگی ها  یا در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانی  با فیلمهای   کیارستمی ها و در تلویزیونش  از قصه گوی مشهورش  سرکار خانم  مولود عاطفی   بنویسد و نمایش دهد و بگوید و  می توانست به بچه های این مرزو بوم از رشادت های رستم و زال و سیاووش بگوید و یا حکایت های حسن کچل و امیر ارسلان نامدار و گیلگمش و ... حکایت هائی ماندنی  بسازند که بچه هایش می دانستند آدم بودن و ماندن چه زیبائی دارد.قصه های خوب برای بچه های خوب و کتابهای طلائی و... که میلیونها کودک ایرانی را با عشق و وطن پرستی و نوعدوستی و صلح و ...آشتی داد.داستانهای هانس کریستین آندرسن از پری دریائی کوچولو و جوجه اردک زشت و دختر کبریت فروش و ..چه انسانهائی را ساختندروزگار کودکی من آنقدر حکایت های زیبا از مهرو مهرگان ها و یلدا و سده و چهارشنبه سوری و نوروز نقل می شدند  تا فرزندان ایران زمین بدانند حتی اگر کتابخانه ها  توسط فاتحین متوحش از فرهنگ اصیل ایران سوزانده شدند اما هویت و اصل ایرانیان یعنی  صلح و نوعدوستی با خویشتن و با دیگران و طبیعت نسل به نسل منتقل شوندو چنین بود که آن نوجوانان تبدیل به مردان و زنانی در میان سالی شده اند که با شگفتی بسیار به ملتی می نگرند که همزبان و هموطن با آنها شده اند اما گوئی غریبه  و دور ازهرگونه قرابتی  با آنها  شده اند. بی رحمی و جهل و خود آزاری و دگر آزاری و لذت نشر پلیدها و جنگ با طبیعت و کودک آزاری و حیوان و گیاه آزاری مشخصه ای است که ماحصل دوری از  قصه های کودکانه ما از کودکان ما رخ داده است. این روزها کمتر کسی از هانس کریستین اندرسن و قصه های پر مهر او چیزی می داند. کاغذ رنگی و توپ و بادبادک و خیالی که در پی زیبائی هنر می آفرید ناپیدا است. امروز روز جهانی کتاب کودک است . کودکان چند نسل پیش را بخاطر آوریم و به فکر آن باشیم که کودکانمان را با کتاب ها نجات دهیم  باشد که چنین بادا.

کودکانه / تورج عاطف روزگار کودکی نسل من چون ترانه " کودکانه " فرهاد بود . حکایت توپ, کاغذ رنگی ,یاس جانماز مادر بزرگ, برق کفش جفت شده تو گنجه , ستاره ساختن با دولک و.... و بی گمان با قصه بود. قصه های روزگار ما زیاد بودند یا روزگار کودکی ما پر قصه بود ؟ شاید شهری که پر از آدم واقعی و باغچه و صدای پرنده ها و بازی بچه ها توی کوچه و نفس گرم مادر بزرگها و درهای رنگارنگ قدیمی و دیوارهای کاهگلی و شاید آجری داشت می توانست قصه های فراوانی را از قلم مهدی آذر یزدی ها وصمد بهرنگی ها یا در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانی با فیلمهای کیارستمی ها و در تلویزیونش از قصه گوی مشهورش سرکار خانم مولود عاطفی بنویسد و نمایش دهد و بگوید و می توانست به بچه های این مرزو بوم از رشادت های رستم و زال و سیاووش بگوید و یا حکایت های حسن کچل و امیر ارسلان نامدار و گیلگمش و ... حکایت هائی ماندنی بسازند که بچه هایش می دانستند آدم بودن و ماندن چه زیبائی دارد.قصه های خوب برای بچه های خوب و کتابهای طلائی و... که میلیونها کودک ایرانی را با عشق و وطن پرستی و نوعدوستی و صلح و ...آشتی داد.داستانهای هانس کریستین آندرسن از پری دریائی کوچولو و جوجه اردک زشت و دختر کبریت فروش و ..چه انسانهائی را ساختندروزگار کودکی من آنقدر حکایت های زیبا از مهرو مهرگان ها و یلدا و سده و چهارشنبه سوری و نوروز نقل می شدند تا فرزندان ایران زمین بدانند حتی اگر کتابخانه ها توسط فاتحین متوحش از فرهنگ اصیل ایران سوزانده شدند اما هویت و اصل ایرانیان یعنی صلح و نوعدوستی با خویشتن و با دیگران و طبیعت نسل به نسل منتقل شوندو چنین بود که آن نوجوانان تبدیل به مردان و زنانی در میان سالی شده اند که با شگفتی بسیار به ملتی می نگرند که همزبان و هموطن با آنها شده اند اما گوئی غریبه و دور ازهرگونه قرابتی با آنها شده اند. بی رحمی و جهل و خود آزاری و دگر آزاری و لذت نشر پلیدها و جنگ با طبیعت و کودک آزاری و حیوان و گیاه آزاری مشخصه ای است که ماحصل دوری از قصه های کودکانه ما از کودکان ما رخ داده است. این روزها کمتر کسی از هانس کریستین اندرسن و قصه های پر مهر او چیزی می داند. کاغذ رنگی و توپ و بادبادک و خیالی که در پی زیبائی هنر می آفرید ناپیدا است. امروز روز جهانی کتاب کودک است . کودکان چند نسل پیش را بخاطر آوریم و به فکر آن باشیم که کودکانمان را با کتاب ها نجات دهیم باشد که چنین بادا.

در صورتیکه پست با عنوان ناخدای عشق - کودکانه دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.