روی خط خبر

منبع: tanhayihayeman
امتیاز: 5 5

دوست داشتن :: دلنوشت های یک دلداده از وبلاگ دلنوشت های یک دلداده tanhayihayeman

دوست داشتن :: دلنوشت های یک دلداده

گاهی پیش می آید که ما در رابطه هایی قرار می گیریم ، که دوست داشته نمی شویم ! آنطور که دوستش می داریم ، دوستمان ندارد ! مثل اینکه در جاده ای قرار بگیری که هر چه قدم برمیداری به مقصدت نمی رسی ! اگر حس می کنید که به اندازه کافی دوستتان ندارد ، برای خود مدام دلیل نتراشید که اگر دوستم نداشت چرا فلان کار را کرد ، یا فلان حرف را زد ، قدر احساساتِ خود را بدانید ... دوست داشتن به آدم عزت نفس می دهد ، حالِ خوب و آرامش را به زندگی ات می آورد ... هر حسی که عزت نفستان را از شما می گیرد ، اسمش عشق نیـست . "قدرِ احساسی به اسم عشق و دوست داشتن که در وجودتان قرار دارد را بدانید ، آن را خرجِ هر انسانی نکنید ..."

گاهی پیش می آید که ما در رابطه هایی قرار می گیریم ، که دوست داشته نمی شویم !آنطور که دوستش می داریم ، دوستمان ندارد !مثل اینکه در جاده ای قرار بگیری که هر چه قدم برمیداری به مقصدت نمی رسی !اگر حس می کنید که به اندازه کافی دوستتان ندارد ، برای خود مدام دلیل نتراشید که اگر دوستم نداشت چرا فلان کار را کرد ، یا فلان حرف را زد ،قدر احساساتِ خود را بدانید ...دوست داشتن به آدم عزت نفس می دهد ، حالِ خوب و آرامش را به زندگی ات می آورد ...هر حسی که عزت نفستان را از شما می گیرد ، اسمش عشق نیـست ."قدرِ احساسی به اسم عشق و دوست داشتن که در وجودتان قرار دارد را بدانید ، آن را خرجِ هر انسانی نکنید ..."

در صورتیکه پست با عنوان دوست داشتن :: دلنوشت های یک دلداده دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.