روی خط خبر

  • shakhehtoba
  • شاخه طوبی - * دستورالعمل اربعینی از مرحوم بیدآبادی *

منبع: shakhehtoba
امتیاز: 5 5

شاخه طوبی - * دستورالعمل اربعینی از مرحوم بیدآبادی * از وبلاگ شاخه طوبی shakhehtoba

شاخه طوبی - * دستورالعمل اربعینی از مرحوم بیدآبادی *

#دستورالعمل_اربعینی#طريقه_منقوله_از_مرحوم_مبرور_زبدة_العارفين_آقا_محمد_بيدآبادى #در_تصفيه_قلب_و_سلوك_سالك #نقل_از_حضرت_علامه_حسن_زاده_آملی __________________________   مدتى قبل از شروع در اربعين در ايام بيكارى مداومت نمايد بر ذكر: «اللّه خاطرى و ناظرى».و نوافل را با خشوع بجا آورد تا ميل كاملى به هم رسد، بعد از آن شروع در اربعين نمايد و از حيوانى احتراز نمايد و نوافل را طراً با خشوع تمام بجا آورد و در بين نافله شب و شفع سيصد و شش مرتبه «يا حى يا قيوم» را متصلًا تكرار نمايد تا نفس قطع نشده ،چون نفس قطع شود نفس كشيده بگويد «برحمتك استغيث اللّه احى قلبى».و چون نفس را تازه كرد باز شروع كند به تكرار به نهج سابق تا تمام شود. بعد از آن به اتمام باقى نوافل پردازد و اربعين را بدين نهج تمام كند. بعد از اتمام، شروع به آيه نور نمايد. در بامداد و در هر نورى از انوار پنجگانه، متوسل شود سِراً به يكى از اصحاب كساء و آل عبا صلوات اللّه عليهم در نور اول به نور اول و در ثانى به ثانى و هكذا اين عمل باعث #حيات_قلب كه عبارتست از علم به مطالب كليه مىشود مكرر به تجربه رسيده است.   ___________________ #رساله_خزائن

#دستورالعمل_اربعینی#طریقه_منقوله_از_مرحوم_مبرور_زبدة_العارفین_آقا_محمد_بیدآبادى #در_تصفیه_قلب_و_سلوك_سالك #نقل_از_حضرت_علامه_حسن_زاده_آملی__________________________مدتى قبل از شروع در اربعین در ایام بیكارى مداومت نماید بر ذكر: «اللّه خاطرى و ناظرى».و نوافل را با خشوع بجا آورد تا میل كاملى به هم رسد، بعد از آن شروع در اربعین نماید و از حیوانى احتراز نماید و نوافل را طراً با خشوع تمام بجا آورد و در بین نافله شب و شفع سیصد و شش مرتبه «یا حى یا قیوم» را متصلًا تكرار نماید تا نفس قطع نشده ،چون نفس قطع شود نفس كشیده بگوید «برحمتك استغیث اللّه احى قلبى».و چون نفس را تازه كرد باز شروع كند به تكرار به نهج سابق تا تمام شود. بعد از آن به اتمام باقى نوافل پردازد و اربعین را بدین نهج تمام كند. بعد از اتمام، شروع به آیه نور نماید. در بامداد و در هر نورى از انوار پنجگانه، متوسل شود سِراً به یكى از اصحاب كساء و آل عبا صلوات اللّه علیهم در نور اول به نور اول و در ثانى به ثانى و هكذا این عمل باعث #حیات_قلب كه عبارتست از علم به مطالب كلیه مىشود مكرر به تجربه رسیده است.___________________#رساله_خزائنموضوعات مرتبط : بیانات حضرت علامه حسن زاده آملی حفظه الله تعالیبرچسب ها : اربعین, چله, اربعین کلیمی, ماه ذی القعده, نوافل

در صورتیکه پست با عنوان شاخه طوبی - * دستورالعمل اربعینی از مرحوم بیدآبادی * دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.