روی خط خبر

منبع: setaiesh86
امتیاز: 5 5

زندگی.... از وبلاگ ღستایشღ setaiesh86

زندگی....

زندگی خوب است... اگر آدمی جوری زندگی کند که آمدنش چیزی به این دنیا اضافه کند و رفتنش چیزی از آن کم... حضور آدمی باید وزنی در این دنیا داشته باشد.... باید که جای پایش در این دنیا بماند   ما آمده ایم تا عشق را... ایمان را... دوستی را... با دیگران قسمت کنیم وغنی برویم آمده ایم جای خالی ای راپر کنیم که فقط وفقط با وجودما پرمیشود پس بهترین بازی خود رابه نمایش بگذاریم....   

زندگی خوب است...اگر آدمی جوری زندگی کند که آمدنش چیزی به این دنیا اضافه کندو رفتنش چیزی از آن کم...حضور آدمی باید وزنی در این دنیا داشته باشد....باید که جای پایش در این دنیا بماندما آمده ایم تا عشق را...ایمان را...دوستی را...با دیگران قسمت کنیم وغنی برویمآمده ایم جای خالی ای راپر کنیم که فقط وفقط با وجودما پرمیشودپس بهترین بازی خود رابه نمایش بگذاریم....

برچسب ها:

در صورتیکه پست با عنوان زندگی.... دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.