روی خط خبر

منبع: setaiesh86
امتیاز: 5 5

ساعت شنی... از وبلاگ ღستایشღ setaiesh86

ساعت شنی...

ساعت شنی به من یاد داد باید خالی شوی تا پُرکنی  تا پُرکنی کسی را،دلی را،چشمی را،گوشی را خالی کنی خودت را از نفرت تا پُرکنی کسی را از عشق خالی کنی دلی را از غم تا پُر کنی دلی را ازشادی خالی کنی چشمت را از کینه تا پُرشود چشمی از آرامش خالی کنی گوش هایت را از دروغ تا پُر کنی گوش هایی را از زمزمه های عاشقانه.... مبادا اشتباه کنی مبادا خالی شوی به قیمت لبریزی دیگران... یادت باشد ساعت شنی روزی میچرخد واینبار... این تو هستی که پُر میشوی از آنچه خودت پُر کرده ای دیگران را....  

ساعت شنی به من یاد داد باید خالی شوی تا پُرکنی تا پُرکنی کسی را،دلی را،چشمی را،گوشی راخالی کنی خودت را از نفرت تا پُرکنی کسی را از عشقخالی کنی دلی را از غم تا پُر کنی دلی را ازشادیخالی کنی چشمت را از کینه تا پُرشود چشمی از آرامشخالی کنی گوش هایت را از دروغ تا پُر کنی گوش هایی رااز زمزمه های عاشقانه....مبادا اشتباه کنیمبادا خالی شوی به قیمت لبریزی دیگران...یادت باشد ساعت شنی روزی میچرخد واینبار...این تو هستی که پُر میشوی از آنچه خودت پُر کرده ای دیگران را....

برچسب ها:

در صورتیکه پست با عنوان ساعت شنی... دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.