روی خط خبر

منبع: setaiesh86
امتیاز: 5 5

کلیسای عشق... از وبلاگ ღستایشღ setaiesh86

کلیسای عشق...

       نیا باران، زمین جای قشنگی نیست،   من ازجنس زمینم، خوب می دانم که اینجا جمعه بازار است   و دیدم عشـــق را در بسته های زرد و کوچک نسیه میدادند   در اینجا  قدر مردم را به جـ ــو اندازه میگیرند         بــه هـــرکــس مـــی گـــویـــم “تـــــو“ بـــه خـــودش مــیــگـــیــرد. . . ! امـــا نـــمـــی دانــــــد کــــــه هــیـــچ کــس بـــرای "مـن" “تـــــــو” نمی شود.       همین امشب برای اعتراف به کلیسا میروم   رودر روی علفهای روئیده بر دیوار قدیمی کلیسا می ایستم   و همه ی گناهان خود را یکجا اعتراف میکنم   عــشــقم را - ســُـکـُوت خفته برلبانم را و آشـــوب درونم را   که به شُکرانه ی عـشـقت بر سینه دارم ... همه را   آریـــــ  ؛ همه و همه رااعتراف خواهم کرد   تا باز برگردد لبخندی که به جرم عاشقی عمریست از لبانم پرکشیده است   و اینجاست که: (( بـَخـشـُوده خـواهـَمْ شـُد بـه یـَقیـنْ ))   ومن چه دلـــتنگم برای قهقه ی خندیدن ...   این پست تقدیم به سکوت همیشه عاشق    بخاطر همه چی ازت ممنونم عزیزم ممنونم که با تمام بدی هام باز هم تو خوب بودی همیشه خوب بمون برای من  alt="" border="0" />

بــه هـــرکــس مـــی گـــویـــم “تـــــو“بـــه خـــودش مــیــگـــیــرد. . . !امـــا نـــمـــی دانــــــد کــــــههــیـــچ کــس بـــرای "مـن"“تـــــــو” نمی شود. همین امشب برای اعتراف به کلیسا میرومرودر روی علفهای روئیده بر دیوار قدیمی کلیسا می ایستمو همه ی گناهان خود را یکجا اعتراف میکنمعــشــقم را - ســُـکـُوت خفته برلبانم را و آشـــوب درونم راکه به شُکرانه ی عـشـقت بر سینه دارم ... همه راآریـــــ ؛ همه و همه رااعتراف خواهم کردتا باز برگردد لبخندی که به جرم عاشقی عمریست از لبانم پرکشیده استو اینجاست که: (( بـَخـشـُوده خـواهـَمْ شـُد بـه یـَقیـنْ ))ومن چه دلـــتنگم برای قهقه ی خندیدن ... این پست تقدیم به سکوت همیشه عاشق بخاطر همه چی ازت ممنونم عزیزمممنونم که با تمام بدی هام باز هم تو خوب بودیهمیشه خوب بمون برای من

برچسب ها:

در صورتیکه پست با عنوان کلیسای عشق... دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.