روی خط خبر

منبع: setaiesh86
امتیاز: 5 5

دفتر خاطرات... از وبلاگ ღستایشღ setaiesh86

دفتر خاطرات...

یه شبایی تو زندگی هست که وقتی دفتر خاطرات زندگیتو ورق میزنی   به چیزایی میرسی که نمیدونی تقدیرت بوده یا تقصیرت   به آدمایی میرسی که نمیدونی دردن یا همدرد   به لحظه هایی میرسی که هضمش واسه دل کوچیکت سخته   به دردایی میرسی که برای سن و سالت بزرگه...   به چیزایی که حقت بود اما شد توقع    زخم هایی که با نمک روزگار آغشته شد   واحساسی که دیگران اشتباه می نامند   و در آخر دنیایی که بهت پشت کرده    باز هم انتهای دفترخاطرات خودت می مانی   بازخم هایی که روزگار پشت هم میزنند   که حتی سکوت هم دوای دردت نیست...   هر آدمی که میرود یک روز   یک جایی   به یک هوایی برمیگردد   همیشه یک چیز برای جا ماندن هست   حتی یک خاطره....

یه شبایی تو زندگی هست که وقتی دفتر خاطرات زندگیتو ورق میزنیبه چیزایی میرسی که نمیدونی تقدیرت بوده یا تقصیرتبه آدمایی میرسی که نمیدونی دردن یا همدردبه لحظه هایی میرسی که هضمش واسه دل کوچیکت سختهبه دردایی میرسی که برای سن و سالت بزرگه...به چیزایی که حقت بود اما شد توقع زخم هایی که با نمک روزگار آغشته شدواحساسی که دیگران اشتباه می نامندو در آخر دنیایی که بهت پشت کرده باز هم انتهای دفترخاطرات خودت می مانیبازخم هایی که روزگار پشت هم میزنندکه حتی سکوت هم دوای دردت نیست...هر آدمی که میرود یک روزیک جایی به یک هوایی برمیگرددهمیشه یک چیز برای جا ماندن هستحتی یک خاطره....

در صورتیکه پست با عنوان دفتر خاطرات... دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.