روی خط خبر

منبع: setaiesh86
امتیاز: 5 5

خوب است که هستند... از وبلاگ ღستایشღ setaiesh86

خوب است که هستند...

مردها نمیدانم از کدام سیاره آمده اند اما از هرکجاکه آمده اند خوب است که هستند  ته مایه بازوانشان امنیت است  تن صدایشان بم است وآرامش میدهد  ابهت دارند تا تکیه گاه شوند  جنس قلبشان مخملیست  آغوششان تمام ترس ها را بلداست حل کند   جنسشان بیشتراز پیچیدگی صاف وسادگیست  دنیا به این محکم های مقتدر واخموهای خوش قلب نیازمنداست اگرنبودند چه کسی میخواست اینهمه حس خواستنی بودن را به جنس زن بدهد؟ این اخموهای مقتدر واین مغرورهای خوش قلب خوب است که هستند...

مردهانمیدانم از کدام سیاره آمده انداما از هرکجاکه آمده اند خوب است که هستند ته مایه بازوانشان امنیت است تن صدایشان بم است وآرامش میدهد ابهت دارند تا تکیه گاه شوند جنس قلبشان مخملیست آغوششان تمام ترس ها را بلداست حل کند جنسشان بیشتراز پیچیدگی صاف وسادگیست دنیابه این محکم های مقتدر واخموهای خوش قلب نیازمنداستاگرنبودندچه کسی میخواست اینهمه حس خواستنی بودن را به جنس زن بدهد؟این اخموهای مقتدر واین مغرورهای خوش قلبخوب است که هستند...

در صورتیکه پست با عنوان خوب است که هستند... دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.