روی خط خبر

منبع: setaiesh86
امتیاز: 5 5

گاهی زندگی.... از وبلاگ ღستایشღ setaiesh86

گاهی زندگی....

گاهی اوقات چیزی به اسم استراحت نیازاست یک استراحت طولانی... یک فکر آزاد... یک زندگی بدونه دغدغه... یک زندگی بدون حضور هرغریبه ی به ظاهرآشنایی که راحت وارزان می فروشد تورا و تمام خاطرات با توبودنش وخنده هایش را.. گاهی نیازاست از هرچه هست دل بکنی وخودت رابه دست باد بسپاری گاهی اوقات یک نفس عمیق لازم است جایی دور... جاییکه فقط دوست داشتنی هایت باشند جاییکه اگرکسی هم خواست باشد... دوست داشتنی هایت باشد   گاهی یک خواب بدون استرس لازم است گاهی زندگی لازم است......  

گاهی اوقات چیزی به اسم استراحت نیازاستیک استراحت طولانی...یک فکر آزاد...یک زندگی بدونه دغدغه...یک زندگی بدون حضور هرغریبه ی به ظاهرآشنایی که راحت وارزانمی فروشد تورا و تمام خاطرات با توبودنش وخنده هایش را..گاهی نیازاست از هرچه هست دل بکنی وخودت رابه دست باد بسپاریگاهی اوقات یک نفس عمیق لازم استجایی دور...جاییکه فقط دوست داشتنی هایت باشندجاییکه اگرکسی هم خواست باشد... دوست داشتنی هایت باشدگاهی یک خواب بدون استرس لازم استگاهی زندگی لازم است......

برچسب ها:

در صورتیکه پست با عنوان گاهی زندگی.... دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.