روی خط خبر

  • seireman
  • سیرِ من - ۱۳۰ امین : مقاومت ادامه دارد

منبع: seireman
امتیاز: 5 5

سیرِ من - ۱۳۰ امین : مقاومت ادامه دارد از وبلاگ سیرِ من seireman

سیرِ من - ۱۳۰ امین : مقاومت ادامه دارد

ما از خرید و گردش برگشتیم خانه و دیدیم بله، هنوز صحبت خواستگار است و مادر خواستگار زنگ زدند و انقدر با مادرم حرف زدند که باز همه چیز شروع شد. پدر هم که به قول مادر دلش شکسته که تو جواب رد دادی :/ من هم گفتم متاسفم که دلش شکسته ولی کاری از دستم بر نمیاد. دو ساعتیست داریم بحث میکنیم و مرغ هر کداممان یک پا دارد. منتها عصر از صحبت های استاد انرژی گرفتیم که قوی تر ادامه بدهیم.   مادر هم دیده حریف خودم نمیشود با مادر طرف هماهنگ کردند و شماره ی من را به آقا پسر دادند.   این وسط اجازه ی من هم کشک. من هم برای جلوگیری از بحث بیشتر گفتم مانعی ندارد خودم با ایشون یا مادرش صحبت میکنم تا قانع بشوند.   انقدر که به قول استاد هجوم باج گیری ها زیاد است که گاهی آدم شاخ در میاورد که این همه آدم احساس میکنند میتواند برای آدم تصمیم بگیرند، و اگر در مورد باج گیری انقدر نمیدونستم به راحتی تسلیم میشدم.   خلاصه که در عین عجیب بودن جالب است.    

ما از خرید و گردش برگشتیم خانه و دیدیم بله، هنوز صحبت خواستگار است و مادر خواستگار زنگ زدند و انقدر با مادرم حرف زدند که باز همه چیز شروع شد.پدر هم که به قول مادر دلش شکسته که تو جواب رد دادی :/من هم گفتم متاسفم که دلش شکسته ولی کاری از دستم بر نمیاد.دو ساعتیست داریم بحث میکنیم و مرغ هر کداممان یک پا دارد.منتها عصر از صحبت های استاد انرژی گرفتیم که قوی تر ادامه بدهیم.مادر هم دیده حریف خودم نمیشود با مادر طرف هماهنگ کردند و شماره ی من را به آقا پسر دادند.این وسط اجازه ی من هم کشک.من هم برای جلوگیری از بحث بیشتر گفتم مانعی ندارد خودم با ایشون یا مادرش صحبت میکنم تا قانع بشوند.انقدر که به قول استاد هجوم باج گیری ها زیاد است که گاهی آدم شاخ در میاورد که این همه آدم احساس میکنند میتواند برای آدم تصمیم بگیرند، و اگر در مورد باج گیری انقدر نمیدونستم به راحتی تسلیم میشدم.خلاصه که در عین عجیب بودن جالب است.

در صورتیکه پست با عنوان سیرِ من - ۱۳۰ امین : مقاومت ادامه دارد دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.