روی خط خبر

  • sarbazane
  • پادگان چهل دختر.تیپ 258 تکاور شهید مصطفی پژوهنده نزاجا-پادگان 02
 درخواست حذف مطلب

منبع: sarbazane
امتیاز: 5 5

پادگان چهل دختر.تیپ 258 تکاور شهید مصطفی پژوهنده نزاجا-پادگان 02 از وبلاگ پادگان چهل دختر.تیپ 258 تکاور شهید مصطفی پژوهنده نزاجا-پادگان 02 sarbazane

پادگان چهل دختر.تیپ 258 تکاور شهید مصطفی پژوهنده نزاجا-پادگان 02

**دوست عزیز شغل بنده وبلاگ نویسی است و از این طریق امرار معاش می کنم لطفا در عوض اطلاعاتی برای شما گرداوری کرده ام مبلغی به دلخواه واریز کنید تا هم موجب ارتقا سایت و هم حمایت از وبلاگ نوسیان حرفه ای گردد  جهت پرداخت انلاین کلیک کنید


رژه را خوب یاد بگیرید زیرا در کل مدت خدمت سربازی حد اقل هفته ای یک بار باید رژه بروید .
رژه چیست=رژه معمولا در مراسم نظامی به منظور نشان دادن نظم انعطاف  قدرت بدنی و نظامی و نمایش نظامی  و یک نوع پیام نظامی است.
رژه ارتش: اهنگ رژه این گونه است فرمانده سربازان را در گروه های 6 تا جلو بقیه پشت 12 تا جلو بقیه پشت به قورت ستونی دقیق جوری که نفر عقبی پس سر نفر جلو یی را ببیند فرمانده فرمان می دهد گروهان بدست فنگ....خبرررر دار.به رژه....قدممم رو.... هک هپ هک . پای راست هک هپ هک پای راست هک هپ هک پای راست  دراین حالت 30 درجه تا 45 است به جایگاه که رسیدید پا 45 تا 60 به غیر از سر ستون همه کله به سمت جایگاه و می گویید الله اکبر پاینده رهبر فرمانده می گوید گروهاان خیلی خوب ..شما می گویید سپاس جناب .یا امیر .
نکته = هماهنگ با تبل تبل بزرگ زیر پای چپ تف تف تف تاب یک دو سه یک
سر ستون نباید هنگام عبور از جایگاه سر بچرخاند. قد بلندا جلو از راست به ترتیب قد .چپر چلاقا صف اخر بچه زرنگا صف دو تا اخر وسط  اگه دلت نمی خواد اضاف بخوری تا جایی که می تونی کم نزار خخخخ  
نکات مهم= هنگام رژه جوگیر نشو پاهاتو محکم به زمین نزن اول پنجه به حالت فنری به پاشنه اگه دیدی یگان شاس میزنه تو هم بزن مثل بوقا پاتو بالا تر از یگان نبر اکثر دعوا ها بین سربازا هنگام حرف زدن تو رژست پس حرف نزن اگه نمی خوای دعوا بشه .
تجربه ی طلایی= تو اموزشی تمام تلاش تو بکن رژه خوبی داشت باشی چون خیلی خوبه تاثیر داره تو مرخصی .... ولی تو یگان هر چی بیشتر بلد باشی بد تره  را ستی یک هفته قبل از این که بخوای بری مرخصی بهترین رژه ی تاریخ برو تا تشویقی بگیری بقی با خودت

رژه را خوب یاد بگیرید زیرا در کل مدت خدمت سربازی حد اقل هفته ای یک بار باید رژه بروید .رژه چیست=رژه معمولا در مراسم نظامی به منظور نشان دادن نظم انعطاف قدرت بدنی و نظامی و نمایش نظامی و یک نوع پیام نظامی است.رژه ارتش: اهنگ رژه این گونه است فرمانده سربازان را در گروه های 6 تا جلو بقیه پشت 12 تا جلو بقیه پشت به قورت ستونی دقیق جوری که نفر عقبی پس سر نفر جلو یی را ببیند فرمانده فرمان می دهد گروهان بدست فنگ....خبرررر دار.به رژه....قدممم رو.... هک هپ هک . پای راست هک هپ هک پای راست هک هپ هک پای راست دراین حالت 30 درجه تا 45 است به جایگاه که رسیدید پا 45 تا 60 به غیر از سر ستون همه کله به سمت جایگاه و می گویید الله اکبر پاینده رهبر فرمانده می گوید گروهاان خیلی خوب ..شما می گویید سپاس جناب .یا امیر .نکته = هماهنگ با تبل تبل بزرگ زیر پای چپ تف تف تف تاب یک دو سه یکسر ستون نباید هنگام عبور از جایگاه سر بچرخاند. قد بلندا جلو از راست به ترتیب قد .چپر چلاقا صف اخر بچه زرنگا صف دو تا اخر وسط اگه دلت نمی خواد اضاف بخوری تا جایی که می تونی کم نزار خخخخ نکات مهم= هنگام رژه جوگیر نشو پاهاتو محکم به زمین نزن اول پنجه به حالت فنری به پاشنه اگه دیدی یگان شاس میزنه تو هم بزن مثل بوقا پاتو بالا تر از یگان نبر اکثر دعوا ها بین سربازا هنگام حرف زدن تو رژست پس حرف نزن اگه نمی خوای دعوا بشه .تجربه ی طلایی= تو اموزشی تمام تلاش تو بکن رژه خوبی داشت باشی چون خیلی خوبه تاثیر داره تو مرخصی .... ولی تو یگان هر چی بیشتر بلد باشی بد تره را ستی یک هفته قبل از این که بخوای بری مرخصی بهترین رژه ی تاریخ برو تا تشویقی بگیری بقی با خودت

در صورتیکه پست با عنوان پادگان چهل دختر.تیپ 258 تکاور شهید مصطفی پژوهنده نزاجا-پادگان 02 دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.