روی خط خبر

  • saboshruyeh
  • مفاهیمی از حقوق اجتماعی /شهدای هفتم تیر مروجان حقوق اجتماعی :: صلاه آدینه بشرویه

منبع: saboshruyeh
امتیاز: 5 5

مفاهیمی از حقوق اجتماعی /شهدای هفتم تیر مروجان حقوق اجتماعی :: صلاه آدینه بشرویه از وبلاگ صلاه آدینه بشرویه saboshruyeh

مفاهیمی از حقوق اجتماعی /شهدای هفتم تیر مروجان حقوق اجتماعی :: صلاه آدینه بشرویه

    مفاهیمی از حقوق اجتماعی /شهدای هفتم تیر مروجان حقوق اجتماعی زمانه زندگی انسانها یک مسابقه است افراد بشر در دوره زندگی خود در دوگروه خانواده و اجتماع زندگی می کنند که در زندگی اجتماعی و زمانه زندگی همانند شرکت در یک مسابقه است . حقوقی که برای انسانها می توان متصور شد در دو وجهه تساوی و مشابه است که اگر به اولی را به حقوق اولی طبیعی تعبیر کنیم ، همه انسنها حق دارند از مواهب خلقت استفاده کنند، مثل هم حق دارند کار کنند، مثل هم حق دارند در مسابقه زندگی شرکت کنند، همه مثل هم حق دارند خود را نامزد هر پست از پستهای اجتماعی بکنند و برای تحصیل وبه دست آوردن آن از طریق مشروع کوشش کنند، همه مثل هم حق دارند استعدادهای علمی و عملی وجود خود را ظاهر کنند. که البته همین وجهه از تساوی حقوق بدلیل تلاش ها برای دست یابی آن می تواند ، آنان را در وضع غیر تساوی قرار دهد. بنا براین انسانها همه نمی توانند در شرکت در این مسابقه یکجور باشند چرا که ، بعضی پر استعدادترند و بعضی کم استعدادتر، بعضی پرکارترند و بعضی کم کارتر، بالاخره بعضی عالمتر، با کمال تر، باهنرتر، کارآمدتر، لایقتر از بعضی دیگر از کار در می آیند. با توجه به این مفاهیم می توانیم بگوییم که برقراری عدالت اجتماعی به برابری و یکسان بودن وجهه شخصیتی انسانها نیست بلکه عدالت اجتماعی به معنای ارزش گذاری به توانمندی ها و ظرفیت هایی است که انسانها از مسیر درست و کسب راههای مشروع و قانونی به آن می رسند و مجریان عدالت باید همین خصیصه ها را مدنظر قرار دهند . براستی آیا حقوق اجتماعی در ادوار حکومتی گذشته گان ودوره حاکمیت حاکمان فعلی بر جوامع انسانی به طور کامل اجرا شده است ؟ با توجه به فرمایشات مولا علی (ع) در بخشی از خطبه 216 در صحرای صفین می توان به به مفهوم اصلی حقوق اجتماعی پی برد . مولا علی (ع) خطاب به حاضرین در صحرای صفین چنی فرمود : پس از ستایش پروردگار!خداوند سبحان برای من ، بر شما ، به جهت سرپرستی حکومت، حقی قرار داده و برای شماهمانند حق من ،حقی تعیین فرموده است ، پس حق گسترده تر از آن است که وصفش کنند ،ولی به هنگام عمل تنگنایی بی مانند دارد !. حال اگر به سود کسی اجرا شود،ناگزیر به زیان او روزی به کار رود ،و چون به زیان کسی اجرا شود،روزی به سود او نیز جریان خواهد داشت . اگر بنا باشد حق به سود کسی اجرا شود و زیانی نداشته باشد ، این مخصوص خدای سبحان است نه دیگر آفریده ها،به خاطر قدرت الهی بر بندگان و عدالت او بر تمام موجوداتی که فرمانش بر آنها جاری است ، لکن خداوند حق خود را بر بندگان ، اطاعت خویش قرار داده و پاداش آن را دوچندان کرده است ،از روی بخشندگی و گشایشی که خواسته به بندگان عطا فرماید . (ادامه دارد...)   چه بسیار بجا و شایسته است با قدر دانی از مجریان عدالت اجتماعی که بر اساس شایستگی ها و توجه به توانمندی های مشروع و قانونی انسانها بین آنان به قضاوت و داوری می نشینند ، هفته قوه قضائیه را گرامی بداریم . و از خداوند منان بخواهیم توفیق دهد تا همه افراد جامعه به مسئولیت های اجتماعی خود واقف شده و به آن عمل کنند . اما یک سوال ؟ هرچند که این هفته را به یاد و نام مجریان عدالت اجتماعی در قوه قضائیه و شهادت سید مظلوم شهید آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران با وفای نهضت انقلاب اسلامی نامگذاری کرده اند ، ولیکن چرا آنگونه که شایسته این عزیزان است در سطح کشور و یا شهرستانها یادواره ای در خور شان این شهدای بزرگ که به تعبیر رهبر عظیم الشان نهضت انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) از این عزیزان به عنوان یک ملت نام بردن ، برگزار نمی شود ؟  متولی این برنامه ها کیست ؟ در حال حاضر چند نسل از آن حادثه غم انگیز شهادت شهید بهشتی عزیز و یاران انقلاب اسلامی گذشته است ، ؟ دانشجویان ، طلاب جوان،دانش آموزان ، و ...... تا چه حدودی با خط و مشی و سیره زندگی این شهدای گرانمایه آشنایی دارند ؟ به امید اینکه روزی شاهد معرفی و برگزاری همایش های بزرگی در معرفی این شخصیت های تاثیر گذار در پیروزی نهضت اصیل انقلاب اسلامی باشیم      

مفاهیمی از حقوق اجتماعی /شهدای هفتم تیر مروجان حقوق اجتماعی زمانه زندگی انسانها یک مسابقه است افراد بشر در دوره زندگی خود در دوگروه خانواده و اجتماع زندگی می کنند که در زندگی اجتماعی و زمانه زندگی همانند شرکت در یک مسابقه است .حقوقی که برای انسانها می توان متصور شد در دو وجهه تساوی و مشابه است که اگر به اولی را به حقوق اولی طبیعی تعبیر کنیم ، همه انسنها حق دارند از مواهب خلقت استفاده کنند، مثل هم حق دارند کار کنند، مثل هم حق دارند در مسابقه زندگی شرکت کنند، همه مثل هم حق دارند خود را نامزد هر پست از پستهای اجتماعی بکنند و برای تحصیل وبه دست آوردن آن از طریق مشروع کوشش کنند، همه مثل هم حق دارند استعدادهای علمی و عملی وجود خود را ظاهر کنند.که البته همین وجهه از تساوی حقوق بدلیل تلاش ها برای دست یابی آن می تواند ، آنان را در وضع غیر تساوی قرار دهد.بنا براین انسانها همه نمی توانند در شرکت در این مسابقه یکجور باشند چرا که ، بعضی پر استعدادترند و بعضی کم استعدادتر، بعضی پرکارترند و بعضی کم کارتر، بالاخره بعضی عالمتر، با کمال تر، باهنرتر، کارآمدتر، لایقتر از بعضی دیگر از کار در می آیند.با توجه به این مفاهیم می توانیم بگوییم که برقراری عدالت اجتماعی به برابری و یکسان بودن وجهه شخصیتی انسانها نیست بلکه عدالت اجتماعی به معنای ارزش گذاری به توانمندی ها و ظرفیت هایی است که انسانها از مسیر درست و کسب راههای مشروع و قانونی به آن می رسند و مجریان عدالت باید همین خصیصه ها را مدنظر قرار دهند . براستی آیا حقوق اجتماعی در ادوار حکومتی گذشته گان ودوره حاکمیت حاکمان فعلی بر جوامع انسانی به طور کامل اجرا شده است ؟با توجه به فرمایشات مولا علی (ع) در بخشی از خطبه 216 در صحرای صفین می توان به به مفهوم اصلی حقوق اجتماعی پی برد . مولا علی (ع) خطاب به حاضرین در صحرای صفین چنی فرمود : پس از ستایش پروردگار!خداوند سبحان برای من ، بر شما ، به جهت سرپرستی حکومت، حقی قرار داده و برای شماهمانند حق من ،حقی تعیین فرموده است ، پس حق گسترده تر از آن است که وصفش کنند ،ولی به هنگام عمل تنگنایی بی مانند دارد !. حال اگر به سود کسی اجرا شود،ناگزیر به زیان او روزی به کار رود ،و چون به زیان کسی اجرا شود،روزی به سود او نیز جریان خواهد داشت . اگر بنا باشد حق به سود کسی اجرا شود و زیانی نداشته باشد ، این مخصوص خدای سبحان است نه دیگر آفریده ها،به خاطر قدرت الهی بر بندگان و عدالت او بر تمام موجوداتی که فرمانش بر آنها جاری است ، لکن خداوند حق خود را بر بندگان ، اطاعت خویش قرار داده و پاداش آن را دوچندان کرده است ،از روی بخشندگی و گشایشی که خواسته به بندگان عطا فرماید . (ادامه دارد...)چه بسیار بجا و شایسته است با قدر دانی از مجریان عدالت اجتماعی که بر اساس شایستگی ها و توجه به توانمندی های مشروع و قانونی انسانها بین آنان به قضاوت و داوری می نشینند ، هفته قوه قضائیه را گرامی بداریم . و از خداوند منان بخواهیم توفیق دهد تا همه افراد جامعه به مسئولیت های اجتماعی خود واقف شده و به آن عمل کنند . اما یک سوال ؟هرچند که این هفته را به یاد و نام مجریان عدالت اجتماعی در قوه قضائیه و شهادت سید مظلوم شهید آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران با وفای نهضت انقلاب اسلامی نامگذاری کرده اند ، ولیکن چرا آنگونه که شایسته این عزیزان است در سطح کشور و یا شهرستانها یادواره ای در خور شان این شهدای بزرگ که به تعبیر رهبر عظیم الشان نهضت انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) از این عزیزان به عنوان یک ملت نام بردن ، برگزار نمی شود ؟ متولی این برنامه ها کیست ؟در حال حاضر چند نسل از آن حادثه غم انگیز شهادت شهید بهشتی عزیز و یاران انقلاب اسلامی گذشته است ، ؟دانشجویان ، طلاب جوان،دانش آموزان ، و ...... تا چه حدودی با خط و مشی و سیره زندگی این شهدای گرانمایه آشنایی دارند ؟ به امید اینکه روزی شاهد معرفی و برگزاری همایش های بزرگی در معرفی این شخصیت های تاثیر گذار در پیروزی نهضت اصیل انقلاب اسلامی باشیم

در صورتیکه پست با عنوان مفاهیمی از حقوق اجتماعی /شهدای هفتم تیر مروجان حقوق اجتماعی :: صلاه آدینه بشرویه دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.